...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณญาสมวาร (๕๐ วัน) ณ ศาลาริมน้ำวัดท่าเกวียน

    •       วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. คุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ตัวแทนโรงพยาบาลพนมสารคามนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณญาสมวาร (๕๐ วัน)
      ณ ศาลาริมน้ำวัดท่าเกวียน
           โดยมีนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธาน