...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณญาสมวาร (๕๐ วัน) ณ ห้องพระเสียงไพโรจน์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ)

  •      วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. คุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามเข้าร่วมฟังธรรม สวดมนต์ ทำสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบปัณญาสมวาร (๕๐ วัน)

   ณ ห้องพระเสียงไพโรจน์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ)
        โดยพระอาจารย์สมชาย นนทโก จากวัดหนองรี