...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  โรงพยาบาลพนมสารคาม รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  •      วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
   พนมสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการโรงพยาบาลพนมสารคาม รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
        โดยการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินบริเวณโดยรอบสระน้ำ รพ.พนมสารคาม ซึ่งเป็น
   แก้มลิงใช้ป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลพนมสารคาม