...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 เยี่ยมชมโรงพยาบาลพนมสารคาม

    •      วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 8.45 น.นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์เขต 6 ได้แวะเยี่ยมชมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม

           ในโอกาสนี้ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้พาเยี่ยมชมหน่วยงาน โอพีดี อีอาร์ ไอซียู โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน และ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา