พบ 53 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

สรุปการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติด.... วิไลพร สุขสวัสดิ์

สรุปการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล(10วัน) วันที่ 6-17 มิถุนายน 2565 ณ สถานบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี โดย นส.วิไลพร สุขสวัสดิ์ งานจิตเวชและยาเสพติด การออกฤทธิ์ของยาเสพติดและเภสัชบำบัด การออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ยาเสพติดประเภทกด กระตุ้นปร...
โดย rungkan
พุธ 27 ก.ค. 2022 9:08 am
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: สรุปการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติด.... วิไลพร สุขสวัสดิ์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 24

สรุปการอบรม IMC วันที่ 7 มี.ค.-1เม.ย.65

แบบรายงานผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โรงพยาบาลพนมสารคาม ชื่อ..1..นางสาวกนิษฐา...............นามสกุล..........นพกาศ...............ตำแหน่ง............พยาบาลวิชาชัพปฎิบัติการ 2. นางบุญเกิด ...............นามสกุล..........ผลสุก ตำแหน่ง............พยาบาลวิชาชัพชำนาญการ 3. นางสาวดารณี นามสกุล..........ดาจำ...
โดย rungkan
อังคาร 26 ก.ค. 2022 2:44 pm
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: สรุปการอบรม IMC วันที่ 7 มี.ค.-1เม.ย.65
ตอบกลับ: 0
แสดง: 23

สรุปการอบรมข้าราชการออนไลน์รุ่น7 25-29 ม.ค.64 (ภูษณิศา)

ชื่อ นางสาวภูษณิศา เข็มนาค ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขฏิบัติการ กลุ่มงาน การพยาบาล ได้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์”สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25-29 มกราคม พ.ศ.2564 โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบการบรรยายโดยใช้แอพพลิเคชั่นTeleconferenceเทค...
โดย rungkan
จันทร์ 29 มี.ค. 2021 3:29 am
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: สรุปการอบรมข้าราชการออนไลน์รุ่น7 25-29 ม.ค.64 (ภูษณิศา)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 510

สรุปการอบรมข้าราชการออนไลน์รุ่น7 25-29 ม.ค.64 ปาณิตา

ชื่อ นางสาวปาณิตา ยะหัตตะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงาน การพยาบาล ได้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์”สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25-29 มกราคม พ.ศ.2564 โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบการบรรยายโดยใช้แอพพลิเคชั่นTeleconferenceเทคโนโลยี...
โดย rungkan
ศุกร์ 26 มี.ค. 2021 7:27 pm
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: สรุปการอบรมข้าราชการออนไลน์รุ่น7 25-29 ม.ค.64 ปาณิตา
ตอบกลับ: 0
แสดง: 536

สรุปการอบรมข้าราชการใหม่ออนไลน์รุ่น5 21-25 ธ.ค.63 สิริรักษ์

ชื่อ นางสาวสิริรักษ์ ยะหัตตะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงาน การพยาบาล ได้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์”สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21-25 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบการบรรยายโดยใช้แอพพลิเคชั่นTeleconferenceเทคโน...
โดย rungkan
ศุกร์ 12 มี.ค. 2021 8:32 pm
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: สรุปการอบรมข้าราชการใหม่ออนไลน์รุ่น5 21-25 ธ.ค.63 สิริรักษ์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 496

อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่วันที่ ๒๓-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ชื่อ นางสาวสุนัดดา อารีรอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงาน การพยาบาล ได้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีออนไลน์” สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปีงบ ๒๕๖๔ วันที่ ๒๓-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบการบรรยายโดยใช้แอพพลิเคชั่น Teleconference/เทคโน...
โดย rungkan
อังคาร 12 ม.ค. 2021 11:14 pm
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่วันที่ ๒๓-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ตอบกลับ: 0
แสดง: 428

PCT Coferenceเรื่องMeningitis 3/10/62

ผู้ป่วยเพศ : ชาย อายุ : 19 ปี วันที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล : 20 กันยายน 2562 ระยะเวลาตั้งแต่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถึงวันที่ได้รับการดูแล : 14 วัน ชื่อชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ อผู้ป่วย : ชาย กำลังศึกษาอยู่ การวินิจฉัยโรค : Meningitis อาการสำคัญ : ไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียนพุ่ง1ครั้ง 1 day PTA ประวัติ...
โดย rungkan
จันทร์ 21 ต.ค. 2019 10:25 am
 
บอร์ด: PCT Conference
หัวข้อ: PCT Coferenceเรื่องMeningitis 3/10/62
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3078

สรุปการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาล : ภาวะผู้นำยุคใหม่

สรุปการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Nurse :Leadership in New Era พยาบาล : ภาวะผู้นำยุคใหม่ 2020 ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าอบรม 1.นางสาว สุดใจ แสงสุนทร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2.นางสาวจันทร์อัมพร รุณดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางชุติม...
โดย rungkan
อังคาร 20 ส.ค. 2019 5:31 pm
 
บอร์ด: วิชาการ
หัวข้อ: สรุปการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาล : ภาวะผู้นำยุคใหม่
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1500

สรุปการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในผู้สูงอายุ

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในผู้สูงอายุ (Intermediate Care) ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ผู้เข้าอบรม 1.นางกาญจนา วัชรพาณิชย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๒. นางรุ่งกาญจน์ กองวงศ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.นางสุมนา คุณารักษ์ ต...
โดย rungkan
เสาร์ 15 มิ.ย. 2019 7:48 pm
 
บอร์ด: วิชาการ
หัวข้อ: สรุปการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในผู้สูงอายุ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1893

เปลี่ยนกันเถอะ...ก่อนจะป่วย จากตึกชาบ

https://uppic.cc/d/KkZ5 “61.6 ล้าน” ไม่ใช่ตัวเลขที่แสดงถึงทรัพย์สินแต่อย่างใด แต่คือจำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน ในปี 2560 ทั้งๆ ที่จำนวนประชากรในประเทศไทย ที่ประกาศจากสำนักทะเบียนกลาง ในปลายปี 2560 มีจำนวน “66.19 ล้านคน” อัตราการเจ็บป่วยที่ดูสูงมากแบบนี้ แสดงถึง...
โดย rungkan
จันทร์ 25 ก.พ. 2019 10:23 am
 
บอร์ด: พูดคุยสัพเพเหระ ฉบับเพื่อนร่วมงาน รพ.พนมสารคาม
หัวข้อ: เปลี่ยนกันเถอะ...ก่อนจะป่วย จากตึกชาบ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1159
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron