พบ 114 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในรูปแบบออนไน์ E-Learning (หลักสูตรระดับกลาง) https://www.img.in.th/images/5c9022745cc7e67e8b92fd80ecfb202f.md.png เปิดลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป click - เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากขั้นพื้นฐาน ( LINK ) - เรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชี...
โดย Dr.Thepakorn
พฤหัสฯ. 14 ต.ค. 2021 8:10 am
 
บอร์ด: วิชาการ
หัวข้อ: หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ตอบกลับ: 0
แสดง: 231

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน NCD (DM & HT)

ตัวชี้วัดเพื่อกำกับติดตามคุณภาพบริการ การดำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 https://www.img.in.th/images/00fd7092e0f4bf47abd822d06db2dde9.png Link download: click สรุปประเด็นคำถาม-ตอบ เกี่ยวกับตัวชี้วัดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง: click ที่มา: ก...
โดย Dr.Thepakorn
พฤหัสฯ. 14 ต.ค. 2021 7:58 am
 
บอร์ด: ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ: ตัวชี้วัดการดำเนินงาน NCD (DM & HT)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 235

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 http://dmsic.moph.go.th/editors/userfiles/images/MoPH_Indicators2565.jpg กระทรวงสาธารณสุขโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมและจัดทำเอกสาร รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งในรูปของ pd...
โดย Dr.Thepakorn
พุธ 13 ต.ค. 2021 7:16 am
 
บอร์ด: ตัวชี้วัดกระทรวง
หัวข้อ: รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565
ตอบกลับ: 0
แสดง: 287

หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ (15-16 มีนาคม 2564)

http://image.free.in.th/v/2013/it/210316012749.jpg “หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ” เป็นหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในการสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ กัญชา ให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปอย่างบูรณาการ ทั้งด้านแพทย์แผนปัจ...
โดย Dr.Thepakorn
อังคาร 16 มี.ค. 2021 1:22 pm
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ (15-16 มีนาคม 2564)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 457

Standards of Medical Care in Diabetes—2019

โดย Dr.Thepakorn
ศุกร์ 18 ม.ค. 2019 10:43 am
 
บอร์ด: International guideline
หัวข้อ: Standards of Medical Care in Diabetes—2019
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1667

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเวชระเบียน (เอกสารเรียกเก็บ)

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2562

รูปภาพ

DOWNLOAD LINK
โดย Dr.Thepakorn
อังคาร 08 ม.ค. 2019 5:57 pm
 
บอร์ด: Medical Record Audition
หัวข้อ: คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเวชระเบียน (เอกสารเรียกเก็บ)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1999

หนังสือ “มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน"

หนังสือ “มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน" ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ปี ๒๕๕๐


รูปภาพ

ใช้อ้างอิงในการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน DOWNLOAD LINK
โดย Dr.Thepakorn
อังคาร 04 ก.ย. 2018 7:53 pm
 
บอร์ด: หนังสืออ้างอิง
หัวข้อ: หนังสือ “มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน"
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1953

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4

รูปภาพ

Link:: https://www.ha.or.th/TH/News/News/Detail/1162
โดย Dr.Thepakorn
พฤหัสฯ. 19 ก.ค. 2018 7:13 pm
 
บอร์ด: Hospital Accreditation (HA), Spiritual HA (SHA)
หัวข้อ: มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1858
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron