พบ 8 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

สรุปการประชุมเอดส์

สรุปประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เรื่องแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ปี 2563 20-21 สิงหาคม 2563 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กทม. ภญ.บุตรี กิจจะอรพิน สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังสูงกว่าเป้าหมาย กลุ่ม MSM (ชายรักชาย) และกลุ่มหญิงบริกา...
โดย budtree
จันทร์ 24 ส.ค. 2020 12:51 pm
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: สรุปการประชุมเอดส์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1197

เรื่อง Pharmacokinetic Application for Rational Drug Use ( P

สรุปประชุมอบรม เรื่อง Pharmacokinetic Application for Rational Drug Use ( PK-RDU ) 2020 Injection-Based Therapy ณ โรงแรม นารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพ วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ภญ.บุตรี กิจจะอรพิน ---------------------------------------------------------------------------------------------------...
โดย budtree
ศุกร์ 27 มี.ค. 2020 8:34 pm
 
บอร์ด: สรุปงานประชุม
หัวข้อ: เรื่อง Pharmacokinetic Application for Rational Drug Use ( P
ตอบกลับ: 0
แสดง: 6547

ประชุมวิชาการเรื่อง Cardiovascular Pharmacotherapy and Phar

แบบรายงานผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โรงพยาบาลพนมสารคาม นางสาวบุตรี กิจจะอรพิน ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ ฝ่ายเภสัชกรรม ประชุมวิชาการเรื่อง Cardiovascular Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 2019 วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ 1.key trials from 2019 ACC เนื่องจากการศึกษาใน...
โดย budtree
พุธ 17 เม.ย. 2019 9:44 am
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: ประชุมวิชาการเรื่อง Cardiovascular Pharmacotherapy and Phar
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2319

สรุปการประชุมอบรม เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/

สรุปการประชุมอบรม เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร ภญ.บุตรี กิจจะอรพิน เป้าหมายการรักษาผู้ป่วย HIV คือ ลดปริมาณไวรัสให้ได้มากที่สุดและนานที่สุด ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้มากขึ้น ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท...
โดย budtree
พุธ 17 ต.ค. 2018 9:47 pm
 
บอร์ด: สรุปงานประชุม
หัวข้อ: สรุปการประชุมอบรม เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2121

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการกำจัดเชื้อไวรัส

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก รร.ซันธารา วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. – 16.00 น.(บุตรี กิจจะอรพิน) วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินตามนโยบายWHO แผนยุทธศาสตร์ ที่3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย โรคเขตร้อน โรคตับอักเสบ ภายในปี 2030 มี...
โดย budtree
พุธ 11 ก.ค. 2018 9:13 am
 
บอร์ด: สรุปงานประชุม
หัวข้อ: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการกำจัดเชื้อไวรัส
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1814

สรุปประชุมวิชาการเภสัชกรรม

ตามเอกสารแนบค่ะ
โดย budtree
พุธ 12 ก.ค. 2017 3:04 pm
 
บอร์ด: สรุปงานประชุม
หัวข้อ: สรุปประชุมวิชาการเภสัชกรรม
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2143

การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต

http://aprchon.com/web/wp-content/uploads/2015/03/trpg58.jpg การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2558 “The Thai Renal Pharmacist Group 2015 Clinical Meeting: Practical Issues for Renal Pharmacists” วันที่ 3 – 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ ...
โดย budtree
จันทร์ 24 ส.ค. 2015 2:48 pm
 
บอร์ด: สรุปงานประชุม
หัวข้อ: การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต
ตอบกลับ: 0
แสดง: 5464

ประชุมวิชาการPharmacotherapy of Interesting Common Disease

การประชุมเรื่อง Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2014 วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุม ภญ.บุตรี กิจจะอรพิน 1. Effect of Xanthine Derivatives in Asthma and COPD Management http://medimoon.com/wp-content/uploads/2013/04/l_theo...
โดย budtree
พุธ 06 ส.ค. 2014 9:14 am
 
บอร์ด: สรุปงานประชุม
หัวข้อ: ประชุมวิชาการPharmacotherapy of Interesting Common Disease
ตอบกลับ: 0
แสดง: 12943

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง