ทำลายเอกสารราชการ (จากฝ่ายบริหารฯ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลพนมสารคาม เชิญทางนี้

ทำลายเอกสารราชการ (จากฝ่ายบริหารฯ)

โพสต์โดย roongchit » อังคาร 26 ส.ค. 2014 11:18 am

รูปภาพ

สรุปขั้นตอนการทำลายเอกสาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

๑. เมื่อได้รับหนังสือจากทางจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การทำลายหนังสือ โดยให้ส่งรายชื่อข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย ๓ คน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเอกสารที่จะขอทำลาย และเพื่อจะได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทำลายหนังสือ ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

๒. เมื่อได้แจ้งรายชื่อข้าราชการ จำนวน ๓ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ไปแล้วนั้น และหลังจากได้รับหนังสืออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการฯ เป็นคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ กลับมาแล้วนั้น จึงได้สำรวจเอกสารที่จะทำลาย และจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) ให้แก่หน่วยงานในโรงพยาบาล ที่มีเอกสารที่จะทำลายเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา การสำรวจเอกสารเพื่อจะทำลายนี้ควรทำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แล้วจัดส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ทางจังหวัดเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓. เมื่อส่วนราชการได้แจ้งผลการพิจารณากลับมาแล้ว ให้ดำเนินการทำลายได้โดยวิธีการเผา หรือขายเป็นเศษกระดาษนั้น และขั้นสุดท้ายคือการรายงานผลการทำลายเอกสารให้ส่วนราชการทราบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

หมายเหตุ... อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
  - หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
  - หนังสือทีเป็นหลักฐานทางอรรถคดี สำนวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออื่นใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว
  - หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
  - หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
  - หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  - หนังสือราชการเกี่ยวกับการเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงิน ที่ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อหนี้ผูกพัน เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินรวมถึงหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจำเป็นในการใช้เป็นหลักฐานแห่งการก่อหนี้ผูกพัน เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในการการเงินเพราะได้มีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือทดแทนเอกสารดังกล่าวแล้วเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบเพื่อการใด ๆ อีก ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
  - หนังสือทางการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจำเป็น ให้เก็บไว้ถึง ๑๐ ปี หรือ ๕ ปี แล้วแต่กรณีให้ทำตามตกลงกับกระทรวงการคลัง

ฟอร์มทำลายเอกสาร.rar
(3.63 KiB) ดาวน์โหลด 218 ครั้ง

ฟอร์มทำลายเอกสาร.jpg
ฟอร์มทำลายเอกสาร.jpg (58.7 KiB) เปิดดู 2274 ครั้ง
roongchit
 
โพสต์: 295
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 29 เม.ย. 2014 10:09 am

ย้อนกลับไปยัง ประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน

cron