ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม GCH

แบ่งปันข้อมูลทางวิชาการ แนวเวชปฏิบัติ หนังสือน่าสนใจ PCT conference สรุปการประชุมต่าง ๆ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม GCH

โพสต์โดย tukta » ศุกร์ 07 ก.ค. 2017 9:55 am

สรุปการประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Active Community&GREEN and CLEAN Hospital

วันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าประชุม
1.นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
2.นายอกนิษฐ์ นพเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข

สรุปสิ่งที่ได้จากการประชุม

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
1.การมอบประกาศนียบัตรส้วมสาธารณะระดับเขต โดยนายชาญศักดิ์ เทพมาลี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัย ที่ ๖ กรมอนามัย
2.การบรรยายเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์ Active & green community สู่ Health Literacy โดย นายธนชีพ พีระธรณิศร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ ๕ กรมอนามัย
3.การอภิปรายกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและชุมชนสีเขียว (Active & green community)
3.1 การบริหารจัดการขยะตามแบบฉบับบางแก้วโมเดล โดยนางวิรัตน์ เชิดชัยภูมิ อบต.บางแก้ว จังหวัด สมุทรปราการ
3.2 ชุมชนเข้มแข็งบ้านเนินทางรถไฟต้นแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมพัทยาคาร์บอนต่ำ โดย พันจ่าเอกธนาพนธ์ กระตุดนาค เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี
3.3 ชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนเกาะกก โดยนายอำนวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
3.4 ชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนหนองแหน โดยนายจร เนาวโอภาส เครือข่ายภาคประชาชน รพ.สต.หนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.5 การดำเนินงานต่อเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาชุมชนต้นแบบ โดยนายชำนาญ เฉลียวกิจ รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ จังหวัดสระแก้ว
3.6 สามครัวสุขภาพดี โดยนางอิสราภรณ์ สิงทะยนต์ รพ.ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี


วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
1.การบรรยาย เรื่อง แนวคิดและทิศทางการดำเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital ในเขตสุขภาพที่ ๖ สุขภาพ โดย นายชาญศักดิ์ เทพมาลี ศูนย์อนามัย ที่ ๖ กรมอนามัย
2.การบรรยาย เรื่อง GREEN Engine พลังการขับเคลื่อนสุขภาพ นายธนชีพ พีระธรณิศร์ ศูนย์อนามัยที่ ๕ กรมอนามัย
3.การอภิปราย การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลภายใต้ GREEN and CLEAN Hospital
3.1 การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ภายใต้ GREEN and CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายวิชัย รัตนวิเชียร
3.2 การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ภายใต้ GREEN and CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดย นางลัดดา สมมิตร
3.3 การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ภายใต้ GREEN and CLEAN Hospital (Garbage) ของโรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยนายคณานนท์ เจริญศรีโชติวัฒนา
3.4 การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ภายใต้ GREEN and CLEAN Hospital (Nutrition) ของโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เพ็ญสุข
3.5 การดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาลบางบ่อ (ENEGY) โดย นส.ธัญญา กาญจนรชตะ
3.6 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม ของโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายอกนิษฐ์ นพเสริฐ
3.7 การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ภายใต้ GREEN and CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลหนองใหญ่ โดย น.ส.ฐิติเมตต์ รังจิรานนท์
tukta
 
โพสต์: 112
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 07 ก.ค. 2014 4:15 pm

ย้อนกลับไปยัง วิชาการ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน