หลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพ

แบ่งปันข้อมูลทางวิชาการ แนวเวชปฏิบัติ หนังสือน่าสนใจ PCT conference สรุปการประชุมต่าง ๆ

หลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพ

โพสต์โดย supitcha-t1 » อังคาร 08 ธ.ค. 2020 5:03 pm

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน”
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4.6 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าประชุม 1. นางสาวสุดใจ แสงสุนทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
2. นางสุพิชชา ทองประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ THIP
1. ส่งเสริมให้สถานพยาบาล ใช้ประโยชน์จากการเปรียบเทียบ(Benchmarking)เพื่อการยกระดับผลลัพธ์ (Performance) ขององค์กร
2. พัฒนาตัวชี้วัดเปรียบเทียบ ในการวัดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล และบูรณาการตัวชี้วัดร่วมของหุ้นภาคีที่เป็นมาตรฐาน
3. พัฒนาองค์ความรู้ จากการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ(Best Practice) ของเครือข่ายสถานพยาบาลและฐานข้อมูล ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4. พัฒนากลไกเครื่องมือ/เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล
การวัดที่ดี ควรมีการเปรียบเทียบ
ลำดับชั้นของคู่เทียบ 1. เทียบกับแนวโน้มในอดีตของตนเอง
2. เทียบกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กรเดียวกัน
3. เทียบกับค่าเฉลี่ยขององค์กรในลักษณะเดียวกัน
4. เทียบกับค่าเป้าหมายของประเทศ
5. เทียบกับ TOP ของประเทศ
6. เทียบกับคู่เทียบในกิจการอื่น
7. เทียบกับ TOP ในระดับสากล
ทำไมต้องมี Benchmark
Benchmark มีที่ใช้ 2 ด้าน คือ
1. นำค่าที่เหมาะสมกำหนดค่าเป้าหมายของเรา เพื่อกระตุ้นการพัฒนา
2. เรียนรู้ Best Practice ของผู้ที่ทำได้ดีกว่าเรา
Benchmark ไม่ใช่
1. การเปรียบเทียบเพื่อแข่งขันว่าใครดีกว่ากัน
2. การเปรียบเทียบเพื่อให้เราสบายใจว่าเราดีกว่าคนอื่น

ค่าเทียบเคียงที่เหมาะสม
1. เริ่มต้นด้วยค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลในกลุ่มพื้นที่ หรือ รพ. ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
2. ถ้าได้ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ก็ไปดูค่าเป้าหมายของประเทศ
3. ถ้าได้ตามค่าเป้าหมายของประเทศ ก็ไปดูค่า Top Quartile ของกลุ่ม
การติดตามกำกับ
ควรมีการติดตามกำกับการดำเนินงานในทุกระดับขององค์กร ทั้งระดับทีมนำ ทีมนำทางคลินิก ทีมนำระบบระบบต่างๆและหน่วยงวานทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล
Action ของผู้กำกับติดตาม
ถ้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
• ยกย่องชมเชย/ให้รางวัล
• ชักชวนให้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
• ส่งเสริมการเผยแพร่ Best Practice
ถ้าไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
• ปรับแผนปฏิบัติการ หาวิธีการใหม่
• สนับสนุนเพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรค
ทบทวนวิธีการวางแผนและกำหนดตัวชี้วัด เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

(นางสุพิชชา ทองประสิทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวสุดใจ แสงสุนทร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
supitcha-t1
 
โพสต์: 71
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 18 ส.ค. 2014 9:03 am

ย้อนกลับไปยัง วิชาการ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน