การอบรมกู้ชีพและการส่งต่อทารกแรกเกิด Service plan

สรุปหัวข้อความรู้จากการประชุม/อบรม

การอบรมกู้ชีพและการส่งต่อทารกแรกเกิด Service plan

โพสต์โดย aunwan » อังคาร 30 ส.ค. 2016 5:38 pm

การประชุมสัมมนา
การอบรมกู้ชีพและการส่งต่อทารกแรกเกิด Service Plan Newborn
ว/ด/ป วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น ๙ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Neonatal Transportation
ทำไมการส่งต่อมารดา/ทารกขณะอยู่ในครรภ์มารดาและการส่งต่อทารกหลังคลอดจึงมีความสำคัญ?
-เพราะทารกบางรายจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ
-การดูแลต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินและติดตามอาการในช่วงวิกฤต
-การเคลื่อนย้ายทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา (Intrauterine transport) ช่วยลดปัญหาต่างๆของทารกได้มาก และยังช่วยให้ทารกและมารดาผูกพันกันเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้น
-สูติแพทย์ผู้ส่งควรติดต่อสูติแพทย์และกุมารแพทย์ในโรงพยาบาลที่รับย้ายก่อน เพื่อร่วมกันวางแผนการรักษาร่วมกัน
เป้าประสงค์การเคลื่อนย้ายส่งต่อทารกแรกเกิด
-ทีมของโรงพยาบาลต้นทางที่จะส่งทารกไปนั้นควรจะพยายามดูแลให้ทารกอยู่ในสภาวะที่คงที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่รีบส่งทารกที่วิกฤตเหล่านั้นเพียงให้พ้นสถานพยาบาลของตน
-การส่งต่อทารกที่ดีควรเป็นการส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมและอยู่ใกล้เคียงที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการย้ายผู้ป่วยหลายทอด
-การส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การที่ทารกสามารถถึงจุดหมายได้โดยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ควรเกิด หรือสามารถคาดการณ์และป้องกันภาวะเหล่านั้นไว้ก่อนได้


การเตรียมทารกก่อนการเคลื่อนย้าย
-Respiratory system
-Cardiovascular system
-Vascular access
-Hematologic system
-Temperature care
-CNS
-Metabolic

Respiratory system
-ดูสีผิว (cyanosis, Oxygensaturation) การขยายตัวของทรวงอก อาการหอบเหนื่อย (retraction, grunting, nasal flaring) นับอัตราการหายใจ และฟังเสียงลมหายใจที่ปอดทั้งสองข้าง
-ตรวจภาพรังสีทรวงอก และ blood gas ถ้าทำได้/ มีข้อบ่งชี้
-เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง ถ้าไม่แน่ใจว่าทารกจะหายใจได้ดีเพียงพอ พิจารณาใส่ ET tube ก่อนการเคลื่อนย้าย
-Monitor Oxygen saturation ด้วย pulse oximeterระหว่างเดินทาง
Vascular access
-ปรับอัตราการไหลของ IV fluidให้เหมาะสม
ทารกครบกำหนด 65 ml/kg/day
ทารกเกิดก่อนกำหนด 60ml/kg/day
-วิธีที่ดีที่สุดคือ ใช้ infusion pump หรือ syringe pump
-บันทึกปริมาณสารละลายที่เหลือในขวดก่อนเดินทาง
-ตรวจสอบตำแหน่งที่ให้ IV fluidว่ายังใช้ได้ดี ไม่บวม
-ไม่มีเลือดไหลซึมบริเวณข้อต่อของสายต่างๆไม่หลวมหลุดง่าย
Cardiovascular system
-วัดความดันโลหิตโดยใช้ cuffขนาดที่เหมาะสม ในขณะที่ทารกสงบหรือหลับ
-BP cuffขนาดที่เหมาะสม คือ มีความกว้างของ cuff อย่างน้อย 2 ใน 3 ของต้นแขนหรือขา
-นับอัตราการเต้นของหัวใจ และฟังเสียง heart sound
-ประเมิน perfusion ของผิวหนัง ควร <3 วินาที
-ถ้ามีความดันโลหิตต่ำ พิจารณาให้ IV fluid หรือ inotropic drugs ตามสาเหตุ
-ระวังการให้ออกซิเจนในรายที่สงสัย PDA dependent cyanotic heart disease เพราะจะทำให้ทารกอาการเลวลง
Hematologic system
-ทบทวนประวัติการเสียเลือด และตรวจหาอาการของการเสียเลือด เช่น หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ ซีด
-ตรวจร่างกายหาตำแหน่งเลือดออกที่ active โดยเฉพาะจากขั้วสะดือที่ใส่ umbilical catheter หรือข้อต่อ IV fluid หลุด แล้วมีเลือดออกจากเส้นเลือดที่ยังเปิดอยู่
-ระดับHct อาจไม่ต่ำ เนื่องจากระยะที่เสียเลือดใหม่ๆ ค่าHct อาจยังไม่เปลี่ยนแปลง
-ถ้ามีประวัติเสียเลือดมากและทารกมีอาการ ให้ PRC transfusion ก่อน
-ทบทวนประวัติที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดข้น (polycytemia) และตรวจหาอาการของเลือดข้น เช่นสีผิวแดงมากกว่าปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ อาการหอบเหนื่อย ระดับความรู้สึกตัวลดลง
Temperature care
กลไกการสูญเสียความร้อนมี 4 ประการ คือ
การนำ (conduction): เกิดขึ้นเมื่อทารกสัมผัสกับวัตถุที่เย็นโดยตรง
การพา (convection): เกิดขึ้นได้เมื่อมีลมเย็นพัดผ่านรอบๆตัวทารก
การแผ่รังสี (radiation): เมื่อทารกอยู่ใกล้แต่ไม่ได้สัมผัสกับวัตถุที่เย็นโดยตรง ทารกจะแผ่ความร้อนไปที่วัตถุที่ใกล้ที่สุด
การระเหยของน้ำจากผิวหนัง(evaporation): เกิดขึ้นเมื่อของเหลว
CNS
-ประเมินระดับความรู้สึกตัว
-สังเกตอาการการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น jitteriness หรือชัก
-ทบทวนประวัติการใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาท ระดับน้ำตาลในเลือด และelectrolyte
-ช่วยหายใจในรายที่ระดับความรู้สึกตัวไม่ดี
-ให้ยากันชัก ถ้ามีอาการชัก
Metabolic
-ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(dextrostix) ถ้าต่ำ (DTX<40mg%) ต้องให้การรักษา และตรวจซ้ำทุกครึ่งชั่วโมง ในระหว่างเดินทางจนกว่าจะปกติ
-ตรวจระดับ electrolyte ก่อนการส่งต่อ (ถ้ามีข้อบ่งชี้)
aunwan
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 30 ส.ค. 2014 3:54 am

ย้อนกลับไปยัง สรุปงานประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน