การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล

สรุปหัวข้อความรู้จากการประชุม/อบรม

การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล

โพสต์โดย aunwan » พุธ 02 พ.ย. 2016 3:47 pm

สรุปผลการอบรม
เรื่อง การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล
ชื่อ...........นางชุติมา............นามสกุล.......เห็มภูมิ................ตำแหน่ง...พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ…...........
และ..........นายรมยรัชต์.........นามสกุล.......ปลื้มคิด...............ตำแหน่ง...พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...............
วันที่อบรม วันที่ 10 - 21 ตุลาคม 2559 สถานที่.....ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

การออกแบบจัดเตียง
จำนวนเตียง
ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ไม่มากกว่า 12 เตียง
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเตียง 1-2 %, 4 -5 %, 3-6 %, 10-20 %
ไอซียูศัลยกรรม มี 3-15 % ของจำนวนเตียงที่แผนกศัลยกรรม
ใช้สูตรการคำนวณจำนวนเตียงของ Bridgeman
จำนวนเตียงในไอซียู = จำนวนผู้ป่วยที่รับรักษาใน 1 ปี X ALOS
365 วันที่คาดว่าจะให้มีผู้ป่วย
ALOS = Average Length of Stay
ปัญหา / อุปสรรค
ในการคัดเลือกจัดหาเครื่องมือแพทย์
ที่ก่อให้เกิดความไม่สมประโยชน์และสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ
เนื่องมาจากความไม่สอดคล้องระหว่าง
 หลักการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาล
 แหล่งงบประมาณที่มาของอุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาล
 วิธีการจัดซื้อ
 หลักการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์
 สรุปขั้นตอนการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาล
 วิธีจัดซื้อมี 5 วิธี
1. วิธีตกลงราคา
 การซื้อครั้งหนึ่ง ราคา 1-100,000 บาท
2. วิธีสอบราคา
 การซื้อครั้งหนึ่ง ราคา 100,001 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. วิธีประกวดราคา
 ราคาเกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป
4. วิธีพิเศษ
 ราคามากกว่า 100,000 บาท
5. E-Auction ตามมติ ครม. 5 ต.ค. 47 ประกาศกระทรวงการคลัง เริ่ม 1 ม.ค. 48
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าElectrical Safety ไฟฟ้า (Electric)
ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า
 เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
 เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า
 เกิดจากการเปลี่ยนแสงสว่างให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
 เกิดจากปฏิกิริยาเคมี
 เกิดจากการเหนี่ยวนำของอำนาจแม่เหล็กโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า ( Electrical Current, I )
 แรงดันไฟฟ้า(กระแสไฟฟ้า (Electrical Current)
 Electrical Voltage, E,V )
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอน ในวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า หรือในอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ไฟฟ้ากระแสสลับ - ไฟฟ้ากระแสตรง

ปัจจัยความรุนแรงของไฟฟ้าดูด
1. ปริมาณของแรงดันไฟฟ้า
2. ปริมาณของกระแสไฟฟ้า
3. ระยะเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
4. ความต้านทานของร่างกาย
5. ทางเดินของกระแสไฟฟ้า
6. ความแข็งแรงของบุคคล
1. แรงดันไฟฟ้า
ไฟฟ้าแรงสูง (600 โวลท์ขึ้นไป)
1.ทำให้ ผู้ที่ถูกไฟดูดส่วนใหญ่จะหลุดออกจากวงจรไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว
2.กล้ามเนื้อหดตัวอย่างรุนแรง เกิดอาการกระตุก
3.ถ้าไม่หลุด เนื้อหนังจะไหม้ เกรียม
ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (24 - 600 โวลท์)
1. จะทำให้กล้ามเนื้อหดตัว มีอาการกระตุกไม่รุนแรง
2. ผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดจะไม่หลุดออกจากวงจรไฟฟ้า
3. มีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าไฟฟ้าแรงสูง
พื้นฐานการใช้เครื่องช่วยหายใจ
การใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นวิธีการที่ใช้ช่วยผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจได้เองอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและการกำ จัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นั่นคือผู้ป่วยมีภาวะหายใจวายนั่นเอง
ข้อบ่งชี้ของการใส่เครื่องช่วยหายใจ ( Indications for mechanical ventilation,MV)เนื่องจากการใช้เครื่องช่วยหายใจโดยไม่มีเหตุอันควรอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทั้งยังไม่สุขสบาย และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษา ดังนั้นจึงควรใช้เมื่อมีข้อบ่งชี้เท่านั้น
1. มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยมีภาวะหายใจวาย ( Respiratory failure) คือ
1.1 PaO2 < 50 mmHg แม้ว่าจะใช้ออกซิเจนเปอร์เซ็นต์สูง เช่น ภาวะ ARDS
1.2 PaCO2 >50 mmHg เช่นภาวะหายใจวายจากการใช้สารเสพติดเกินขนาด
2. มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยมีภาวะหายใจวาย (Impending respiratory failure)
3. Airway protection เช่น ในภาวะที่ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บในหลอดลม หรือเสี่ยงจะมี
การหยุดหายใจเช่นผู้ป่วยที่ได้รับกระทบกระเทือนทางสมอง
4. Prophylactic mechanical ventilation แพทย์เป็นผู้พิจารณาตาม
Pathophysiology และ Natural course of history ร่วมกับการประเมินPulmonary reserve เช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อ (Neuromuscular disease)อาจใส่เครื่องช่วยหายใจเพื่อป้องกันภาวะหายใจวายจากกการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อตามโรค
aunwan
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 30 ส.ค. 2014 3:54 am

ย้อนกลับไปยัง สรุปงานประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน