Update 2017: Tips and Tricks for Succesful in IC (เตือนใจ)

สรุปหัวข้อความรู้จากการประชุม/อบรม

Update 2017: Tips and Tricks for Succesful in IC (เตือนใจ)

โพสต์โดย tuenjai » อาทิตย์ 19 ก.พ. 2017 10:32 pm

Update 2017: Tips and Tricks for Succesful in IC (เตือนใจ)
ฝ่าย /กลุ่มงาน..การพยาบาล...ไปฝึกอบรม /ประชุม / สัมมนา เรื่องIC Update 2017: Tips and Tricks for Succesful in IC ว/ด/ป…..18-20 มกราคม 2560 ณศูนย์ประชุมนายนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส
Service Plan : Infection prevention & Control
เป้าหมาย:
1. ประชาชนสุขภาพดี
2. เจ้าหน้าที่มีความสุข
3. ระบบสุขภาพยั่งยืน
การติดเชื้อในโรงพยาบาลและการดื้อยาต้านจุลชีพ สถานการณ์ของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
• พบว่าทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาประมาณปีละ700,000 คน ในปี 2593 (อีก 34 ปีข้างหน้า) จะสูงถึง 10 ล้านคนประเทศในแถบเอเชียจะมีคนเสียชีวิตมากที่สุด คือ 4.7 ล้านคน ผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.5 พันล้านล้านบาท• ประเทศไทยมีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปีละ 88,000ราย โดยเสียชีวิตประมาณปีละ 38,000 ราย คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้านบาท
• เชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ในแต่ละปีกลับลดลง
แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
เป้าประสงค์ 5 ข้อ ภายในปี พ.ศ. 2564
1. การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลง ร้อยละ 50
2. ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์ลดลง ร้อยละ 20
3. ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ลดลง ร้อยละ 30
4. ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักในการใช้ยา
ต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
5.ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพมีสมรรถนะตามเกณฑ์
ยุทธศาสตร์ 1 การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
กลยุทธ์ 3 ข้อ
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเชื้อดื้อยาของประเทศแบบบูรณาการ
2. พัฒนาศักยภาพและเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
3. พัฒนาศักยภาพและเครือข่ายด้านระบาดวิทยาของการดื้อยาต้านจุลชีพ
Service Excellence : Service Plan
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยกลุ่มที่เข้ารักษา

ที่เป็น Excellence ตาม service plan
• กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ
• กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง
• กลุ่มผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ
• กลุ่มผู้ป่วยทารกแรกคลอด
• กลุ่มผู้ป่วย บาดเจ็บ
• กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
งาน IC กับการป้องกันการติดเชื้อ
• การนำ Evidence based Practices มาใช้เพื่อพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อในตำแหน่งต่างๆ
• การนำ Standard precautions มาใช้กับกลุ่มผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล
• การประสานความร่วมมือ เพื่อให้เกิดระบบเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
วัคซีนสาหรับบุคลากรทางการแพทย์วัคซีน หมายเหตุ
ตับอักเสบ บี • ควรตรวจเลือดหา HBsAg, anti-HBcและ anti-HBs• ควรรับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี และมีหลักฐานว่ามีภูมิคุ้มกันโรค (Anti-HBs Ab>10 mIU/ml)

ไข้หวัดใหญ่
•ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี

หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม •ประวัติเคยเป็นโรคหัดหรือหัดเยอรมันไม่เพียงพอที่จะบอกว่าภูมิคุ้มกันโรค ยกเว้นมีการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยัน (measles/rubella IgM, or NP wash IFA for measles)
• หากยังไม่มีภูมิหรือไม่แน่ใจควรได้รับ MMR

อีสุกอีใส จะถือว่าHCW มีภูมิคุ้มกันต่อโรคอีสุกอีใส เมื่อ
• เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส2 เข็ม
• ตรวจเลือดพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคอีสุกอีใส(varicellaIgG+)• เคยเป็นโรคอีสุกอีใสโดยมีผล lab ยืนยัน หรือได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นโรคอีสุกอีใสหรืองูสวัด
หากไม่มีภูมิคุ้มกันควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส2 เข็ม
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน หากยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนสูตรผู้ใหญ่ (Tdap) หรือ dTควรได้รับ 1 เข็ม
จำเป็นต้องตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีหรือไม่ ?
•วัคซีนป้องกันตับอักเสบบีมีประสิทธิภาพสูง 90-95%
•โดยทั่วไปไม่แนะนาให้ตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี ยกเว้น
•ผู้ป่วยฟอกเลือด (hemodialysis)
•ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
•ผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงต่อการถูกเข็มตาหรือสัมผัสกับเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้อง Lab
•ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำชนิดอื่น เช่น ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
•Sex partner ของผู้ที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี
ความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการถูกเข็มตำในบุคลากรทางการแพทย์
เชื้อ ความเสี่ยง หมายเหตุ
ไวรัสตับอักเสบบี 23-62% หากผู้ป่วยมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อไวรัสตับอักเสบบีสามารถทนอยู่บนพื้นผิวโลหะที่อุณหภูมิห้องได้นานอย่างน้อย 7 วัน
ไวรัสตับอักเสบซี ขึ้นกับความชกในชุมชน เชื้อไวรัสตับอักเสบซีสามารถทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานอย่างน้อย 16-23 ชั่วโมง
ไวรัสเอชไอวี 0.3% เชื้อไวรัสเอชไอวีตายง่ายถ้าแห้ง (HIV on surfaceexposed to air, 50% tissue C/S infective dose decrease ~1 log q 9 hrs)
tuenjai
 
โพสต์: 68
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 03 ม.ค. 2015 11:20 am

ย้อนกลับไปยัง สรุปงานประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน