การดูแลผู้ป่วยอุบัติฉุกเฉินทางตา

สรุปหัวข้อความรู้จากการประชุม/อบรม

การดูแลผู้ป่วยอุบัติฉุกเฉินทางตา

โพสต์โดย Peetudtuu » ศุกร์ 25 พ.ค. 2018 8:27 am

อุบัติเหตุทางตา และภาวะฉุกเฉินทางตาที่พบบ่อยในชุมชน
ความเร่งด่วน ของอุบัติเหตุทางตา แบ่งเป็น 4 ระดับ
1. True emergency: สารเคมีเข้าตา (Chemical burn)
2. Very Urgent พบในกรณีอุบัติเหตุ, ตามัว มีอะไรในตา: ลูกตาแตก (rupture perforating), ตาโปนอย่างรวดเร็ว เช่น จากเลือดออกในเบ้าตา (Orbital hemorrhage)
3.Urgent พบในกรณี ตาแดงเฉียบพลัน อุบัติเหตุ หรือรูม่านตาโตไม่เท่ากัน
4. Semi urgent

การประเมินผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทางตา
การซักประวัติ
**การบันทึกประวัติ ควรบันทึกให้ถูกต้อง อาจมีผลต่อเรื่องกฎหมาย, ถ่ายภาพประกอบ**

การฉีดขาดที่เปลือกตา (Lids laceration)
บาดแผลฉีกขาดที่เปลือกตารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ควรพบจักษุแพทย์ ได้แก่ บาดแผลฉีกขาดที่ขอบของเปลือกตา (lid margin), แผลฉีกขาดของเปลือกตาบริเวณหัวตา ต้องประเมินว่ามี

การฉีกขาดของท่อน้ำตาหรือไม่
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น: ซักประวัติ ประเมินการมองเห็น, ล้างแผลให้มากที่สุด (ใช้ NSS), Eye pad, ฉีดบาดทะยัก, ส่งพบจักษุแพทย์ภายใน 6-12 ชั่วโมง, NPO เพื่อเตรียมผ่าตัด
ข้อควรระวัง !! หากมีประวัติถูกสัตว์ทำร้ายที่เปลือกตา ให้ล้างแผลให้มากที่สุด, ERIG/HRIG, antiserum, eye pad, ส่งพบจักษุแพทย์

สิ่งแปลกปลอมติดที่เยื่อบุตาขวา (Foreign body)
มักจะติดที่เยื่อบุตาขาวบริเวณใต้เปลือกตา (โดยเฉพาะเปลือกตาบน ซึ่งต้องพลิกเปลือกตาตรวจจึงจะมองเห็น) มาด้วยเคืองตา น้ำตาไหล ตาอาจแดงเล็กน้อย มักเป็นพวกปีกแมลง ฝุ่นละอองปลิวมาเข้าตา
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น: หยอดยาชาเฉพาะที่, เปิดเปลือกตาทั้งบนและล่าง ค้นหาสิ่งแปลกปลอม ใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำเกลือเขี่ยออก ให้ ATB 2-3 วัน

เส้นเลือดฝอยใต้เยื่อบุตาขาวแตก (Subconjunctival hemorrhage)
เยื่อบุตาขาวมีการฉีกขาดร่วมด้วยหรือไม่ ตาอาจแดงดูน่ากลัว ไม่ค่อยมีอาการทางตาอื่นๆ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น: ให้ประคบเย็นที่เปลือกตา 24 ชั่วโมงแรก อาการหายเองได้ 2-3 สัปดาห์ ไม่ต้องส่งต่อ ถ้าระดับการมองเห็น (VA) ปกติ, ให้ยาหลอดตาแก้ระคายเคือง (Hista-oph) ในรายที่มีแผลถลอกร่วมด้วย ให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย
การป้องกัน : ห้ามขยี้ตาแรงๆ ไม่ควรยกของหนักมากเกินไป หลีกเลี่ยงอาการท้องผูก ไอและจามแรงๆ

เยื้อบุตาขาวฉีกขาด (Conjunctiva Laceration)
มักไม่มีผลต่อการมองเห็น กรณีฉีกขาดเล็กน้อย ไม่เกิน 1 เซนติเมตร ไม่ต้องเย็บ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น: ประเมินระดับการมองเห็น หยอดตา ล้างตา ให้ยาหยอดตา ปฏิชีวนะหยอดและป้ายตา
นัดตรวจติดตามเป็นระยะ

สิ่งแปลกปลอมติดที่กระจกตาดำ (Corneal foreign body)
เคืองตามาก น้ำตาไหล ส่วนมากเป็นเศษเหล็กหรือสนิมเหล็ก ตรวจพบโดยการส่องไฟฉาย แนะนำให้ลองเขี่ยหรือเช็ดออกได้ ถ้าอยู่ที่ริมของกระจกตาดำ ถ้ามีสนิมให้ส่งต่อ ไปขูดสนิมออก ให้ยาปฏิชีวนะหยอดและป้ายยา (Poly-oph, chorlam)

กระจกตาดำถลอก (Corneal abrasion)
ปวดตามาก น้ำตาไหล ลืมตาไม่ขึ้น ตาแดง ไม่ค่อยมีขี้ตา การมองเห็นตาพร่ามัว ตรวจพบรอยถลอกที่กระจกตาดำด้วยไฟฉาย
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น: ตรวจพบสิ่งแปลกปลอม ป้ายยาปฏิชีวนะ และปิดตาแน่น 24 ชั่วโมง ให้ยาแก้ปวด นัดตรวจตาทุกวัน หากพบกระจกตาติดเชื้อ ให้นัดพบจักษุแพทย์

สารเคมี กรด- ด่างเข้าตา (Chemical eye injury) ** True eye emergency **
อาการเป็นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเคมี และระยะเวลาที่มาโรงพยาบาล ด่างจะรุนแงมากกว่ากรด ตัวอย่างเช่น ปุ๋ยเคมี ปูนขาว ตรวจพบเยื่อบุตาขาวแดง หรือ ขาวซีด
กระจกตาดำ ถลอกและขุ่น
การรักษาเบื้องต้น: หยอดยาชา เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความร่วมมือ รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด NSS ให้มากที่สุดและเร็วที่สุด ทดสอบค่าความเป็นกรดด่าง pH ปกติ เป็นกลาง เปิดตาให้กว้างที่สุดให้ลึกถึงร่องอขงเปลือกตาบนและล่าง ประเมินการมองเห็น (VA) และความดันตา และส่งพบจักษุแพทย์

กระจกตาดำอักเสบจากแสงอัลตร้าไวโอเลต (UV Keratitis)
เกิด 6-12 ชั่วโมงหลังจากการเชื่อมโลหะ โดยไม่ใส่แว่นตาป้องกัน พบผิวกระจกตาดำอักเสบ หรือถลอก มีอาการปวดตา น้ำตาไหล ลืมตาไม่ขึ้น
การรักษาเบื้องต้น: ป้านยาขี้ผึ้งปฏิชีวนะ ปิดตาแน่น 24 ชั่วโมง

กระจกตาดำฉีกขาด (Corneal Laceration)
อาจมีผลต่อส่วนอื่นๆของตา เช่น เลนส์ตา ม่านตา น้ำวุ้นลูกตา ส่งพบจักษุแพทย์ทันที โดยให้ประเมิน VA แล้วครอบตาด้วย eye chill ** อย่าปิดตาแน่น, งดน้ำอาหาร ส่งพบจักษุแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อลดการติดเชื้อ

เลือดออกในช่องด้านในลูกตา (Hyphema)
มักเกิดจากการถูกกระแทกด้วยของแข็ง บริเวณตาและเปลือกตา โดยการมองเห็นลดลงมากเพียงใดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเลือดออกในช่องด้านหน้าลูกตา
การรักษา นอนโรงพยาบาล absolute bad rest ในท่าศีรษะสูง 30-45 องศา ไม่ให้มีอาการท้องผูก ไอ เบ่งหรือจาม รีบประทานยาแก้ปวดและยาคลาดเครียด และส่งต่อจักษุแพทย์เพื่อพิจารณาให้ยาขยายม่านตา
การพยาบาลเบี่ยงต้น: ประเมิน VA ห้ามวัดความดันตา ปิดตา 1ข้างหรือ 2 ข้าง งดใช้สายตาในที่ใกล้

เลนส์ตาเคลื่อน (Lens dislocation or subluxation)
เลนส์ตกอยู่ในช่องด้านหน้าลูกตา ความดันลูกตาสูงมากจากการไหลเวียนของน้ำในตาอุดตัน ปวดตามาก คลื่นไส้ อาเจียน
การรักษา ควรพบจักษุแพทย์ เพื่อนำเลนส์ออก

เลือดออกในน้ำวุ้นลูกตาจากอุบัติเหตุ (Traumatic vitreous hemorrhage )
เกิดจากการฉีกขาดของเส้นเลือดที่จอประสาทตาและหลังม่านตา มักเกิดจากการถูกกระแทกแรงๆ
ตามัวลงเห็นเงาสีดี และแดงลอยไปมา มักไม่มีอาการตาแดงและปวดตา ส่งตัวพบจักษุแพทย์ ให้นอนศีรษะสูง

สิ่งแปลกปลอมค้างในลูกตา (Intraocular Foreign body)
มักให้ประวัติเศษโลหะหรือวัตถุอื่นกระเด็นเข้าตา รู้สึกตัวเจ็บตาแปล๊บๆในตาขณะตอกตะปูหรือตัดหญ้า มีอาการปวดตา ตาแดง ตามัวลง อาจพบรอยทะลุที่ส่วนหน้าของลูกตา ถือเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องพบจักษุแพทย์ X-ray พบเงาของโลหะ

ความเขียวช้ำรอบกระบอกตา (Periorbital soft tissue trauma)
เกิดจากมีเลือดในเปลือกตา จากการกระแทก ต้องระวังอาจมีกระดูกเบ้าตา หรือลูกตาแตกร่วมด้วย
การรักษา ระยะแรกให้ประคบเย็น หลังจากนั้น 2-3 วัน จึงประคบร้อน ยาลดบวม ยาแก้ปวด

กระดูกเบ้าตาแตก (Orbital fracture)
มักเกิดตามหลังจากถูกกระแทกด้วยวัตถุที่ใหญ่กว่าเบ้าตา เช่น ลูกบอล โดนชก ส่วนใหญ่จะเป็นการแตกของพื้นเบ้าตา ตรวจพบ หนังตาบวมมีรอยเขียวฟกช้ำรอบตา มองเห็นภาพซ้อนในแนวตั้ง ลูกตาทรุดเข้าในชาบริเวณใต้ตา การกรอกตาไม่สมบูรณ์ เอกซเรย์เบ้าตา พบกระดูกเบ้าตาแตก ส่งพบจักษุแพทย์เพื่อพิจารณาผ่าตัด ถ้ามีภาวะซ้อนหรือตาทรุดเข้าใน
Peetudtuu
 
โพสต์: 150
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 02 ก.ค. 2014 6:50 pm

ย้อนกลับไปยัง สรุปงานประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน