สรุปการประชุม Safety & Happiness For Nurse

สรุปการประชุมที่ได้ประชุมมา

สรุปการประชุม Safety & Happiness For Nurse

โพสต์โดย dangsudjai1 » ศุกร์ 14 มิ.ย. 2019 7:15 pm

ประชุม Safety & Happiness. For. Nurse. วันที่ 10 มิย เวลา 9.00-11.00 น
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ.รร.โกลเด้นท์ซิตี้ ระยอง
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพยาบาล รพ. ชุมชน
- การพัฒนาบริการพยาบาล. มาตรฐานการพยาบาลให้ใช้เล่มเหลืองสุพรรณหงส์. เป็นหลัก
- พัฒนาการกำกับติดตามคุณภาพการพยาบาล ให้ใช้เล่มของ QA ของแต่ละงาน มาประกอบการติดตามกำกับ เป็นการประเมินภายใน.เมื่อพร้อมแล้วจึงขอประเมินภายนอกจากกองการพยาบาล ซึ่ง สรพ ใช้เกณฑ์ของกองการพยาบาลมาประเมินคุณภาพการพยาบาล.
- พัฒนากำลังคนทางการพยาบาล ส่งเสริมการพัฒนา โดยให้รางวัล ศรีสังวาลย์ และรางวัลอื่นๆ. จัดประชุมวิชาการประจำปี จัดทำวารสารกองการพยาบาล . ประชุมนำเสนอผลงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานที่นำเสนอต่างประเทศ ขอให้เขียนภาษาไทยให้ชัด ก่อนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ชมรมต่างๆของพยาบาล
1.ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
2.ชมรมผู้บริหารการพยาบาลแห่งประเทศไทย
3.ชมรมพยาบาลชุมชนของ รพ ศูนย์/รพทั่วไป
4.ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
5.ชมรมพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต แห่งประเทศไทย
ประเด็นสำคัญ
- จัดทำบันทึกการบริหารจัดการอัตรากำลัง. Skill mix. Lean management. การทำงาน FTE จากที่ให้ทุกโรงพยาบาลส่งมาที่กองการพยาบาล พบว่าบางแห่งข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ จึงทำให้มีปัญหาต้องให้ทบทวนใหม่ เช่น โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง แต่มียอดผู้ป่วย OPD มากกว่า โรงพยาบาลศูนย์ เหตุผลที่ขอ เพราะจะนำมาขอตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษให้กับหัวหน้างาน/หัวหน้าตึก
- จัดทำแนวปฎิบัติการส่งต่อ. ไม่ปลอดภัย ไม่ออกรถ ไม่ลืมคาดเข็มขัด ไม่ทำหัตถการขณะรถเคลื่อนที่ เน้นให้น้องต้องฝึกเป็นผู้นำ หัวหน้าพยาบาลต้องเข้าไปจัดการ. ฝึกน้องให้โทรหา หัวหน้าพยาบาลกรณีพบสิ่งผิดปกติ
การปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ
1.งานหลัก คืองานตามที่ดำรงตำแหน่ง ตาม จ. เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ต้องมากกว่า 50 % จึงจะขอ C ได้
2.งานรอง งานเป็นไปตามความชำนาญ เช่น จบจิตเวช รับเรื่องจิตเวชด้วย
3.งานที่ได้รับมอบหมาย ไม่เกี่ยวข้องกับงานหลักหรืองานตำแหน่งที่ดำรงอยู่ เช่น รับจัดงานปีใหม่ให้โรงพยาบาลพวกอีเว้นท์ ต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการพยาบาล พวกนี้นำมาประกอบขอ C ไม่ได้
โครงสร้างเปิดใหม่ ไม่ใช่จะได้ C8 เลย
ความก้าวหน้าของพยาบาล รพ ชุมชน 4 ประเด็น
1.โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามที่ กพ. รับรอง
- การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องยุบเลิก ถ้าเป็นเปิดใหม่ ต้องตัดตำแหน่ง C เก่า ยกเว้นตำแหน่งเก่า เช่น หัวหน้าพยาบาล. เราไม่กำหนดตำแหน่งใหม่มานานแล้ว
- เป็น C8 หัวหน้า ต้องมีลูกน้องมากกว่า 4 คนขึ้นไป
- ต้องตรงกับตำแหน่งที่เกื้อกูล
โครงสร้าง
- เทียบเท่ากอง รพศ รพท สสจ มี ผอ ซี 9 หัวหน้าซี 8
- ต่ำกว่ากอง - รพช. รพสต. ผอ 8. หัวหน้าพยาบาล 8 ว. จะได้ 9 ต้อง เปลี่ยนระเบียบ กพ
เกณฑ์มี 2 เกณฑ์
1.เกณฑ์ ต้องยุบเลิกตำแหน่งประเมินค่างานเป็นงานการพยาบาล
2. เกณฑ์ ไม่ต้องยุบเลิก ได้แก่ หัวหน้าพยาบาล
หลักเกณฑ์
ระดับเชี่ยวชาญ
รพ.ใหญ่มี 13 ด้าน. (ICU OR anes ER. LR. Med. Sur. Ped. Ob-Gy. Ortho. โรคติดต่อ. จิตเวช. ชุมชน.) และบวกด้านวิชาการ
ระดับ ชนพ. ได้แก่หัวหน้าพยาบาล รพ ขนาดเล็ก และหัวหน้ากลุ่มงานของ รพ ขนาดใหญ่
พยาบาล ขอไม่ยุบเลิกตำแหน่ง. กพ อนุมัติกลุ่ม หัวหน้าพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน รพ ขนาดใหญ่. ( OPD. ER OR. Anes. LR. IPD. ICU. ตรวจรักษาพิเศษ. IC. Counsaling.
กองการรวบรวมแล้ว มี 1,243 ตำแหน่ง ของ รพช. ที่ได้ C8
หัวหน้า รพช ได้ 8 ทุกแห่ง.
กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวมจะให้ 8 ต่อมา
จะต้องกำหนดตำแหน่งสมบูรณ์ ประกาศรับสมัคร ส่งผลงาน ชี้ตัว ผู้ว่าอนุมัติ

ดังนั้น กลุ่ม APN เป็นกลุ่มต้องยุบเลิกตำแหน่ง ถ้าจะขอ 8
ขอ 8 จิตเวช ยังไม่มีกรอบที่ชัดเจน การตั้งชื่อกลุ่มยังไม่ชัดเจน ถ้าใช้ชื่อกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด เมื่อสอบถามไปที่ กพ ว่าได้ไหม กพ ตอบว่า ถ้าใช้ชื่อนี้คนที่จะมาเป็นหัวหน้า คือ นักจิตวิทยาซึ่งชื่อตรงกับตำแหน่งมากสุด ถึงแม้จะอายุน้อยกว่า ไม่ใช่พยาบาล. และจะได้ 8 ต้องมีลูกน้อง 4 คน
เรื่องขอค่าตอบแทน ฉ11 กำลังขอใช้เงินงบประมาณ แทนเงินบำรุง เพราะถ้าเป็นเงินงบประมาณจะได้เท่ากันหมดทั่วประเทศ ไม่ต้องมีข้อแม้ว่าขึ้นอยู่กับเงินบำรุง รพ.ไหนเงินน้อยก็ไม่ได้
งาน EMS จะไปอยู่กับท้องถิ่นในอนาคต
IC ต้องดู รพ ขนาดใหญ่ ที่หัวหน้าพยาบาลต้องช่วย
การคิด productivity. กำลังทำเรื่องการจำแนกประเภทคนไข้. ตอนนี้คิดตามของผู้ป่วยใน. ต้องเอาเนื้องานจริงมาเขียน หลังคลอดใช้เกณฑ์ผู้ป่วยใน
รพสต. ผู้บริหารต้องโตก่อน ลูกน้อง.
APN ใน รพสต จะขอ 8 ต้องตัดตำแหน่ง. แต่หัวหน้าต้อง 8 ก่อน
ใน ANC สภาการพยาบาลยังไม่กำหนดออกมา ค่า productivity. แนะนำให้เก็บกันเองก่อนทำเป็นวิจัยได้ คิดชั่วโมงความต้องการพยาบาล
การจ้างพยาบาลวิชาชีพ รายวัน 550 บาท. ทางกระทรวงไม่ให้จ้าง แต่ถ้าจ้างต้องคุยกับ ผอ เรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน. ดังนั้นจะทำอย่างไร
คิด workload พยาบาล refer. นับ ชม การเดินทาง แต่ต้องทำเรื่องนี้อย่างเดียว. จัดระบบ เลยว่า กลุ่มไหนต้องไป พัฒนาความรู้. อนาคตจะทำเป็น e-learning
ประชุม safety & happiness for nurse เวลา 13-14.30 น วันที่ 10 มิย 62
ปีนี้ จะไม่ยุบตำแหน่งเพื่อรองรับ ชพ. และจะให้ ชพ ทุกงาน
วางแผนอนาคต จัดกลุ่ม รพ ขนาดเล็ก ให้ c9 1 คน
อดีต ใช้ FTE. ดูงาน แต่ปัจจุบัน จะปรับ FTE ใหม่เพื่อให้การทำงานสมดุล.
พบว่า พยาบาลในประเทศไทย ดีที่สุด
จาก นพ สุขุม กาญจนพิมาย. ปลัดกระทรวง
อัตรากำลัง สิ่งที่กระทรวงคิด มอง. พบว่า พยาบาล ต้องไหล เพราะเป็นวิชาชีพ ต้อง ชพ ได้โดยตำแหน่ง ไม่ต้องมาชี้ตัว ไม่ต้องมายุบตำแหน่ง. เชี่ยวชาญ ควรมีถึง รพช
ทำอย่างไรให้เกิด
1. เวลาทำงาน
2. กองการพยาบาล ให้รับฟังปัญหา
3. ผลักดันให้ออกจาก กพ ไปเป็น กศธ
4. พูดเรื่องการปรับ เรื่องการประเมิน C 8 พบว่า ใน ชุมชน เราคุยกับคนไข้รู้เรื่องแต่ไม่มีเอกสาร แต่ อาจารย์ พูดไม่รู้เรื่อง แต่เอกสารดีมาก (ชำนาญแต่เอกสาร)
1.อัตรากำลังคน ต้องดูบุคคลากรให้ตรงกับความเป็นจริงตาม Work time.
กระทรวง สาธารณสุข เริ่มที่ ambulance. มีการดูแล
2.การเยียวยา
1. ความก้าวหน้าของพยาบาล พบว่า ชพ มีน้อย มีแนวโน้มที่จะให้ทุกงาน
2. ความคาดหวัง
3. ผู้บริหาร ต้อง 2 P safety.
ขอให้ดูเวลาในการทำงาน
Nurse burnout workload. โดย ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
เราไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองแรงงาน คือทำงานไม่มีกำหนดเวลา เกิดปัญหา ต้องรับผิดชอบ
กฎหมายใหม่พยายามดันให้ออกให้ได้ เราไม่ใช่คนขายบริการ นักการเมืองไปใช้คำพูดที่ผิดมาแต่แรก
เราจะออกจาก กพ. ต้องมีข้อมูล มีการสำรวจวิชาชีพที่ต้องอยู่เวรทั้งหมด ทุกวิชาชีพ
จึงเกิดการผลักดัน เพื่อให้คนข้างนอกทราบว่ามีปัญหา.
พยาบาล 90% มีประสบการณ์ต้องทำงาน/เข้าเวรทั้ง ๆ ที่ตนเองป่วย
พยาบาล 80% มีประสบการณ์ต้องทำงาน/เข้าเวรทั้ง ๆ ที่ ญาติ (พ่อแม่ ลูก สามีภรรยา)ป่วย
ภาระงานผู้ป่วยใน
ปกติพยาบาล 1 คนต่อคนไข้ 5 คน
พยาบาล 63% มีภาระงานผู้ป่วยใน (IPD) > 10 รายต่อวัน
พยาบาลไทยเกือบ 100% รับภาระงานหนักกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2-10 เท่าตัว !!!!
พยาบาล 70% ยอมรับว่ามีความผิดพลาดในการรักษา เหตุเพราะภาระงานหนัก/อดนอน
ผลสำรวจ Happinometer
พยาบาล 55% ไม่มีความสุขในการทำงาน เบื่องาน อยากหางานใหม่ทำ
เสียงจากพยาบาล Nurse Voice Chang
- ขอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเช่นทำงานล่วงเวลานอกเวลาราชการหรือวันเสาร์-อาทิตย์ควรให้ค่าตอบแทน1.5เท่าหรือ 2เท่าของค่าตอบแทนปกติ
- 1.การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่าปกติ 2 เท่า รวมทั้งเวร ปกติหรือเวร on call 2.งานที่ต้องใช้ทักษะพิเศษควรได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า 3.เวรส่งต่อผู้ป่วยควรคิดให้เค็มเวร ไม่ควรจ่ายตามจำนวนครั้งที่ปฏิบัติจริง และควรมีค่าปูนบำเห็จให้ด้วยเมื่อได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน(รวมถึงกรณีอื่นๆที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานด้วย)
- ค่าตอบแทน ขอให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงาน ไม่ใช่เอาเปรียบเพราะคำว่า"ข้าราชการ" ทุกคนกินข้าวเหมือนกัน ไม่ว่าตำแหน่งไหน
- รพ.ชุมชน ค่าเวร 600 ค่านอกเวลาเวรละ240 ซึ่ง ค่าเวร เท่ากับวุฒิป.ตรี ซื่งดิฉันเห็นว่าพยาบาลทำงานเสี่ยงชีวิตกับผู้ป่วยแล้ว ชีวิตของพยาบาล พยาบาลดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาที่ทำงาน8ชั่วโมง ค่าตอบแทนต่อเวรได้เท่ากับการเงิน ที่มีวุฒิ ป.ตรี
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวได้น้อยมาก จ้างแค่ 11230 บาท/เดือน
- พยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม รพช.งานหนักมาก แต่ไม่มีโอกาสรับเงินค่าตอบแทนตามภาระงาน P4P /ให้คิดแบบเหมาจ่าย เหมือนกันทั้ง รพ.ซึ่งเราหมดกำลังใจ
- ควรเพิ่มโบนัส ตามภาระงานและค่าความเสี่ยงติดโรค ถูกทำร้ายร่างกาย
- TO 600 บาท และยังตั้งถูกหักค่าบ่ายดึกออกอีกมันไม่ยุติธรรมอยากให้ช่วยพิจารณาด้วย
- พยาบาล รพช.ที่ต้องตรวจแทนแพทย์ควรมีค่าตอบแทนเพิ่ม หรือลดค่าตอบแทนแพทย์มาให้พยาบาล เนื่องจากวันหยุดบางวันแพทย์ไม่มีตรวจคนไข้เลยแต่ได้รับค่าตอบแทนสูง
- ควรมีค่าตอบแทนในกรณีที่ขึ้นเวรวันหยุดโดยเพิ่มให้ 2 เท่า
- ทำงานมาก อยู่เวรมากๆ เดือนหนึ่งจะได้มีวันหยุดประมาณ 3 วัน วันใดที่ ขึ้นเวร 8 ชม.ลงเวรก็ไม่ได้พักเพราะต้องอยู่เวรรีเฟอร์ต่ออีก
- ค่าตอบแทน เวรละ 650 บ. ไม่มีการปรับขึ้น ค่าเวรรีเฟอร์ on call ค่าเวรละ 100 บ. ถ้ามีเคสรีเฟอ 100บาท นี้ก็จะถูกตัดออก และค่าตอบแทนรีเฟอร์ได้ไม่ถึงหนึ่งโอที ถ้าส่งรพร.ท่าบ่อ ได้ 250 บ.แต่ถ้าส่งรพ.หนองคาย ได้แค่ 500 บ.
- ภาระงานที่มาก ความเสี่ยงที่เจอ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ+ ค่าตอบแทนที่น้อยนิด ทุกวันนี้แทบไม่มีความสุขในการทำงานเลยค่ะ
- ลดการใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกัน เช่น ให้พยาบาลเวชปฏิบัติตรวจรักษาแทนแพทย์ ให้พยาบาลขึ้นรถrefer ผู้ป่วยแทน paramedic ให้พยาบาลจัดแจกยาแทนเภสัชกร (ในรพสต.)
- หัวหน้าแผนกควรมาช่วยขึ้นเวรช่วยรุ่นน้องไม่ใช่หยุดทุกวันยุดแต่ลูกน้องต้องอัดเวร ลดภาระงานเอกสาร งานการเงินจ่ายยา ติดต่อประสานเรื่องสิทธิ์ผู้ป่วยข้ามจังหวัด
- งานพยาบาลของรัฐ หนักเกินไปที่จะทำให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ สวยงาม สมศักดิ์ศรี กลายเป็นงานเชิงปริมาณ ผู้ป่วยล้นมานอก ward ดูแลไม่ทั่วถึง คุณภาพต่ำลงเรื่อยๆ 1:10 / 1:12 ยังไงก็ไม่สามารถทำให้เกิดคุณภาพอย่างที่สังคมคาดหวังได้เลย
- เคยขึ้นเวรดึก ด้วยอัตราส่วน พยาบาลวิชาชีพ 3 คน : คนไข้ 76 คน เป็นประสบการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ขึ้นเวร 00.00 น. ลงเวรดึกเวลา 10.30น.
- ควรมีพรบ.ควบคุมขอบเขตงานในแต่ละวิชาชีพที่ชัดเจน เช่นพยาบาลทำหัถการตามกฏหมายได้เพียงใดก็ควรทำแค่นั้นให้ยกเลิก คำว่าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของวิชาชีพอื่นคนขาดรัฐต้องรับผิดชอบหาคนมาเพิ่ม
- ไม่ควรจัด OT แบบบังคับสำหรับพยาบาล!! เพราะไม่มีความต้องการ OT เหมือนกันทุกคน
- ขอให้วิชาชีพอื่น เช่น เทคนิคการแพทย์มาเจาะเลือดเอง เภสัชกรมาจ่ายยาเองด้วยค่ะและช่วยผลักดันให้มีระบบแพทย์เวร ER อยู่ stand by ที่ ER ถึง 20.00 น.ที่รพช.ด้วยค่ะ
- งานเวรดึก ของพยาบาล ใน ร.พ.ชุมชน ขนาด 60 เตียง แห่งหนึ่ง ------------------------------------------- คุณเคยทำงานแบบนี้ไหม ทำงานยามวิกาล ที่คนส่วนใหญ่ได้หลับพัก อัตราส่วน พยาบาล : คนไข้ >>> พยาบาล 3 คน : คนไข้ 76 คน <<< กับเวรดึก (00.00-08.30) มีหน้าที่ต้อง --- 1.เช็คยา+จัดยา+ บริหารยาว่าจะเบิกเท่าไหร่ ให้เพียงพอต่อคนไข้ 76 คน --- 2.เจาะเลือด Labใหญ่ 47 หลอด --- 3.พ่นยาให้ผู้ป่วย 24 คน --- 4.เตรียมรายชื่อคนที่ต้องวัดค่าออกซิเจน ในเลือด(O2 sat) ผู้ป่วย 30 คน --- 5.ตรวจสอบน้ำเกลือที่คนไข้ได้รับ และต่อน้ำเกลือ ให้คนไข้ 52 คน --- 6.เขียนบันทึกการพยาบาล กรอกอุณหภูมิ อัตราการหายใจ ความดันโลหิต ให้คนไข้ 76 คน --- 7.บันทึกน้ำเข้า-ออกจากร่างกาย (Intake-Output) คนไข้ 18 คน --- 8.ฉีดยา และให้ยาทางหลอดเลือด ทางกล้ามเนื้อ ทางใต้ชั้นผิวหนัง มากกว่า 100 ครั้ง --- 9.ส่งคนไข้ตรวจพิเศษอัลตราซาวด์ X-ray คนไข้ 11 คน --- 10.เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว คนไข้ 15 คน --- 11.ให้อาหารทางสายยาง คนไข้ 4 คน --- 12.ให้น้ำหวานคนไข้ที่น้ำตาลต่ำ 2 คน --- 13.ประสานงานโรงครัว ส่งญาติไปเรียนทำอาหารปั่น ญาติ 2 คน --- .... แต่ฉันโชคดี ผ่านมันมาได้ .... จากเวรดึกเวลาปกติ (00.00-08.30น.) วันนั้นฉันทำงาน (00.00-10.30น.)
- ไม่ควรปฏิบิติงานแทนวิชาชีพอื่นทุกกรณี เพราะเป็นการลดคุณภาพงานการพยาบาล
- ควรขยายฐานระดับขึ้นเรื่อยๆเช่น ซีแปด
- - ทุกวันนี้เหนื่อยมากมากค่ะ
- เห็นด้วยในการมีกม.แต่ต้องจัดอัตรากำลังให้เพียงพอ ค่าตอบแทน ไม่อยากได้ อยากพักผ่อนค่ะ
- สภาการพยาบาลควรมีบทบาทมากกว่านี้ ปัจจุบันมีเรื่องขึ้นมากมายเกี่ยวกับพยาบาลที่ออกตามสื่อต่างๆ เรายังไม่เห็นบทบาท การชี้แจงจากสภาพยาบาลเลย
- ผู้บริหารทางการพยาบาลควรมีส่วนร่วมเรื่องนี้อย่างมากๆ
- ขอให้ตัวแทนสภาการพยาบาลได้ลงมาเยี่ยมพยาบาล หรือรับฟังข้อมูลร้องเรียนให้ช่วยเหลือทุกโรงพยาบาลบ้างค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
- ขอให้เร่งนโยบาย ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้คนไทยดูแลสุขภาพตนเองเป็น ( ลดจำนวนคนไข้ ในร. พ. ได้แน่นอน)
- วิชาชีพพยาบาลถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอด ไม่เคยแก้ไขได้ เพราะ ทุกคนที่ขึ้นไปในตำแหน่งสูงไม่เคยมองลงมาอย่างเป็นธรรม ทุกคนที่เหยียบหัวคนข้างล่างจนขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงแล้ว มัก เห็นแก่ตัว เอาตัวรอด เอาดีใส่ตัว รับงานมาเพื่อให้ตัวเองได้ผลงาน แต่ผลักภาระงานมาให้คนปฏิบัติการที่ไม่เคยได้มีสิทธิมีเสียงออกความคิดเห็น ยิ่งสูงยิ่งเห็นแก่ตัว แล้วที่สำรวจนี่ก็คงเป็นการทำผลงานของพวกคุณอีกตามเคย นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วคุณจะเห็นหัวคนข้างล่างมั้ย คิดแต่จะทำนั่นนี่ แต่เคยมาดูภาระงานคนข้างล่างบ้างมั้ย เอาแต่หน้า เอาแต่ผลงาน เอาแต่ผลประโยชน์ พูดให้ตาย ออกเสียงไป ถ้ามันขัดใจพวกมีอำนาจความเห็นเหล่านั้นก็ถูกโยนทิ้งขยะ ใช่มั้ย นี่คือความจริงที่พวกคุณรู้กันแต่ก็ยังเห็นแก่ตัวกันเช่นเดิม ใช่มั้ย รู้อยู่แก่ใจ ว่าคุณทำอะไรกันอยู่
- ขอให้รีบดำเนินการนะคะ ขอบคุณค่ะ
- ทำทันที อย่ารีรอ
- ฝากถึงแพทย์ “จ..” หมอพระนั่งเกล้า เคสผ่าตัดบางเคสที่พอจะรอได้ ไม่ควรผ่าหลังเที่ยงคืน และเคสหนักควรผ่าหัวค่ำ เพราะผู้ร่วมงานสภาพร่างกายไม่ไหวทั้งทีม
- ปรับกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน เลิกได้แล้วไอ้คำว่าเสียสละ
- พยาบาลที่อายุมากกว่า 40 ปี ไม่ควรขึ้นเวรดึก
- พยาบาลที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐควรได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทันทีเพื่อป้องกันปัญหาพยาบาลลาออก
- มีมาตรการรองรับให้มีความปลอดภัยอย่างจริงจัง
- ขอเน้นย้ำ1) อายุ55 ปี ไม่ควรเข้าเวร เพราะสมองเบลอ โอกาสผิดพลาดสูงมากๆ
Voices of Needs
Burnout
• กำหนดสัดส่วนพยาบาลต่อจำนวนผู้ป่วย
• กำหนดมาตรฐานชั่วโมงการปฏิบัติงาน
WorkLoad
• สร้างระบบนัดหมายสำหรับ ผป. นอก (OPD)
• ER is for Emergency only
LAW
• กม.ควบคุมชั่วโมงการทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้ป่วย
• กม. คุ้มครองความรับผิดตามกม.
เหตุเพราะถูกบังคับให้ทำงานหนักแต่ต้องโดนฟ้องร้อง
สรุป
80% ของพยาบาลทำ OT > 40 ชม/สป.
2/3 ไม่เต็มใจทำงานหนักขนาดนี้ ....แต่ทำเพราะขาดคน
1/3 เต็มใจทำงานหนัก...เพราะต้องการเงินเพิ่ม
63% ของพยาบาลต้องรับผิดชอบIPD > 10 รายต่อวัน
50% ของพยาบาลทำงานติดต่อกัน > 24 ชม.โดยไม่ได้หยุดพัก
90% มีประสบการณ์ “ต้องทำงาน” ทั้ง ๆ ที่ตนเองป่วย
80% มีประสบการณ์ “ทอดทิ้งครอบครัวที่ป่วย” เพราะภาระงาน
100% ของพยาบาลทำงานหนักกว่าเกณฑ์อย่างน้อย 2 เท่าตัว
60% มีปัญหาสุขภาพกาย/จิต
70% ยอมรับความผิดพลาดในการทำงาน (20%ส่งผลเสียต่อ ผป.)
55% ของพยาบาลไม่มีความสุขในการทำงาน
พยาบาลส่วนใหญ่ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 16 ชม
ข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหา BurnOut และเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย
- OT ควรได้ 1,000 - 1,200 บาท ต่อ 8 ชั่วโมง
ทุกวันนี้ OT 800 บาท/8 ชม. (ใช้มานานไม่ต่ำกว่า 5 ปี)(สังกัด กทม ได้ 1,200 บาท/8ชม)

- ห้ามทำงานติดต่อกันเกิน 16 ชม
(หลังทำงานติดต่อกันเกิน 16 ชม. ต้องได้พักอย่างน้อย 8 ชม.)
- ลงเวรดึกแล้วต้องได้พักอย่างน้อย 8 ชม.
- OT ไม่เกิน 40 ชม/7 วัน.

- กำหนดสัดส่วนภาระงานพยาบาลต่อจำนวนผู้ป่วย
...เพิ่มบุคลากร
...ลดภาระงาน (นัดหมายOPD, ER is only for Emergency)
- อายุเกิน 55 ปี ควรได้สิทธิในการเลือกทำ OT โดยสมัครใจ
- บรรจุพยาบาลในกรอบอัตรากำลังของราชการ

วันที่ 11 มิย 62
การกระจายอำนาจ รพ.สต.และความก้าวหน้า
-ถ้าโอนไปท้องถิ่น จะสามารถบรรจุเป็น ข.ร.ก ได้เลย สิ่งที่ตามมา คือ
: เงินเดือน amp สวัสดิการ
: พยาบาล & amp: ทันตาภิบาล
: ช.น.พ
หัวหน้าพยาบาลต้องลงไปดูแล
ถ้าพยาบาลขอโอนไป ถ้าได้ 7 แล้ว สามารถทำ 8 ได้ เลย น้องไป ค่า ฉ11 ค่าเวร น้องได้ด้วย
ถ้า 6 แห่งไป 3 แห่งไม่ไป. เราจะต้องเป็นพี่เลี้ยง. คนไป เงินไป ตำแหน่งไป ค่า pp ยังเป็นของ รพ
ท้องถิ่นสามารถรับได้ทั่วประเทศ ถ้ายังไม่เต็ม
รพ.สต ที่โอนไป กระทรวงให้เงิน 1 ล้านบาท
รพ.ด่านมะขามเตี้ย
ใช้ IT เข้ามาบริหารจัดการ
เป็น รพ ที่มีการบริหารจัดการแบบวางแผน สามารถเพิ่มรายได้ให้ รพ ภายใต้ หลักคิด ที่ว่า “แค่ปรับระบบก็ทำให้ยอดเงินเพิ่มขณะที่ประชาชนเท่าเดิม” ผู้อำนวยการมองว่า ให้ focus ที่ญาติ กับ สปสช ก็มีเงิน สร้างรายได้แล้ว ถ้ามีโอกาส ให้คว้าไว้ก่อน อย่าเพิ่งปฏิเสธ
พบว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเกิดจากการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและบริการที่ดี เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
ต้องรู้ weak point ของแต่ละคน แล้วให้ดึงข้อเด่นของเขาออกมา
เน้นให้ทุกคนคิดนอกกรอบ. ทำตรงข้ามกับแบบเดิมๆ พึ่งพาตนเอง ทำเร็ว เช่น ถาดอาหารของคนไข้ ทุก รพ เป็นถาดหลุม ไม่มีข้อบังคับไหนว่าต้องใช้ถาดหลุม ดังนั้นจึงเปลี่ยนภาชนะเป็นแบบถ้วยสวยงามมีฝาปิด เดิม เปิดแอร์ 9.00 น ปิดเวลา 15.00 น ก็ไม่ต้องประหยัด เห็นทำมาตั้งนานไม่เห็นรวย
เปลี่ยนจากการลงโทษ เป็นให้รางวัล เช่น เดิมจะขู่เจ้าหน้าที่ว่า ถ้าไม่ทำตามที่ต้องการ เงินเดือนจะไม่ออก OT จะไม่ออก ผู้อำนวยการจึงเปลี่ยนใหม่ เป็นการให้รางวัลถ้าทำดี
นโยบายเน้นดูแลเจ้าหน้าที่ระดับล่างก่อน เช่น หน่วยจ่ายกลาง ส่วนกลุ่มแพทย์จะได้สวัสดิการทีหลังเช่น ซื้อเตียงให้ ทำห้องพักผ่อนให้
หลักคิด ถ้าผู้ป่วยเดินเข้ามา มีโอกาสทำเงินได้ทุกจุด
เปลี่ยนบรรยากาศ เพื่อสร้างศรัทธา
อนาคต รพ ใน 3 ปี
• HIS Hos.XP ใช้ 90% แล้ว version4
• One health ID
• Digital hospital
• Block chain ,AI
การใช้ digital
• คิว display รออย่างมีความหวัง
• ทำอย่างไร รพ ไม่มีคิว
• ลงทะเบียนผ่าน face identify
• Smart. V/S
• จองคิว online
• Digital input
• Paperless IPD
• จ่ายยาผ่าท่อลมส่งยา ช่วยเรื่องยา stat และพนักงานไม่ต้องเดินมาเบิกยา ลดการอู้งาน
• มีโซล่าเซล ประหยัดพลังงาน
• เปลี่ยนตู้น้ำดื่มจาก คูลเลอร์ เป็นตู้แช่น้ำแก้ว แล้วเอาตู้บริจาคไว้ข้างๆ แล้วนำเงินบริจาคนี้มาซื้อน้ำแก้วแช่ให้ดื่มต่อ
• สร้างสุขให้บุคลากร โดย ทำอาหารเอื้ออาทร ให้ทุกคนทาน ใครมีเงินก็จ่าย 20 บาท ไม่มีก็ไม่ต้องจ่าย
• ได้รางวัล Happy organize มีกิจกรรมด้านจิตวิญญาณแก่เจ้าหน้าที่ เช่น วันตรุษจีน ให้ กกบ แต่งเสื้อแดงเดินแจกเงินลูกน้อง คนละ 500 บาท ซึ่งแพทย์อาจเฉยๆ แต่คนระดับล่างจะรู้สึกว่าเยอะมาก มีความสุข
หยุดเสี่ยงเลี่ยงคุก
อาจารย์ ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล
ไม่ผิดจริยธรรมในกรณี
1.ไม่สวมเครื่องแบบ
2.ไม่อ้างความเป็นวิชาชีพ รับรองคุณภาพสินค้า
3.ไม่ใช้สถานที่ราชการหรือสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในสินค้าหรือบริการ
4.ไม่เสนอขายให้กับผู้รับบริการหรือผู้ป่วยที่ตนดูแล
ทำอย่างไรที่จะไม่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุรถคว่ำอีก
สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดกับรถพยาบาล
 ปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง
พยาบาลเสียชีวิต 1 ราย
พิการ 2 ราย
บาดเจ็บไม่พิการ แต่ต้องทำกายภาพยังไม่หาย 3 ราย
 ปี 2661 จำนวน 5 ครั้ง
พยาบาลเสียชีวิต 2 ราย
พิการ 1 ราย
ไม่พิการ 2 รายแต่ยังสื่อสารด้วยการพูดไม่ได้ 1 ราย
(พยาบาลเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รัดเข็มขัด เพราะต้องทำหัตถการช่วยผู้ป่วย)
ข้อเสนอของสภาการพยาบาลให้กระทรวงฯแก้ไข
 การส่งต่อผู้ป่วย ต้องมั่นใจว่าจะเกิดความปลอดภัย ไม่ส่งต่อผู้ป่วยที่อาการยังไม่เสถียร เพื่อลดการทำหัตถการของพยาบาล
 จะให้มีการคัดเลือกพนักงานขับรถที่เหมาะสม
 ไม่ให้พนักงานขับรถควงเวร
 ขอให้จัดหารถพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้กำหนดไว้แล้วใน WWW.nierms.go.th/th upload/file/2011052681752.pdf
 ในกรณีที่พยาบาลได้รับอันตรายถึงชีวิต หรือพิการ หรือบาดเจ็บสาหัส ควรได้รับการเยียวยาเช่นตำรวจหรือทหาร ที่สูญเสียระหว่างการปฎิบัติหน้าที่
 หนังสือที่ สธ0204/ว 2818 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2562 เรื่องขอให้สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวปฎิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
สรุปสาระสำคัญ
 หยุดส่งต่อถ้า
รถไม่พร้อม ให้ทำประกันภัยรถ ครอบคลุม 7 คน
พนักงานขับรถไม่พร้อม
ผ.ป ได้รับการช่วยเหลืออาการคงที่ระดับหนึ่งแล้ว
 หลีกเลี่ยงการทำหัตถการระหว่างการเดินทาง ถ้าจำเป็นให้หยุดรถ หรือขอความช่วยเหลือจากสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน
 พักค้างคืนได้ถ้าเดินทางเกิน 6 ชั่วโมง ใช้ความเร็วรถตามกฎหมาย
ตัวอย่างการถูกร้องเรียน
 ใช้เวลากับSocial Media มากว่าสนใจดูแลผู้ป่วย
 เม็ดมะขามติดคอถึงตาย พยาบาลมัวแต่เล่นมือถือ
สาเหตุของการฟ้องร้อง
1. ความไม่ไว้วางใจ (Trust) ระหว่างแพทย์/พยาบาลและผู้ป่วย
2. ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม
3. สัมพันธภาพ
4. ความต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบบริการ
ความเสี่ยงด้านจริยธรรมและกฎหมายของพยาบาล
 ถูกมอบหมายภาระงานเกินกรอบของกฎหมาย
- ทำงานแทนแพทย์/รับนโยบายของกระทรวง
- ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องเกินสมควร
- ถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเกี่ยวกับการพัสดุ กรรมการจัดซื้อ/ตรวจรับพัสดุ/
ตรวจนับพัสดุ
 ขาดความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
- ตำแหน่งบริหารระดับสูงมีน้อย
- การไหลออกจากวิชาชีพสูง
- เงินค่าตอบแทนไม่คุ้มกับภาระงาน
 การขัดกันของกฎหมาย
กรณีศึกษา/ภาระงานเกินกรอบ
 นโยบายคัดกรอง ผ.บ HIV/มะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยพยาบาล ในร.พ รพ สต /การให้ Antibiotic
 มอบหมายให้พยาบาลหัตถการแทนแพทย์
บริหารยา Ketamine/เคมีบำบัด
เป็นผู้ช่วยทำผ่าตัด
ตรวจรักษาพยาบาลแทนแพทย์
 ชั่วโมงการทำงานติดต่อกันเกิน 24 ชั่วโมง
หลับ
เหนื่อยล้า
 ไม่ให้ความสำคัญกับการเขียนบันทึกรายงาน - ทำแต่ไม่เขียน
- เขียนสิ่งที่ไม่ได้ทำ
ถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเกี่ยวกับพัสดุ
 ปฎิเสธ ได้หรือไม่ ได้ถ้ามีเหตุอันควร
- ผู้ออกคำสั่งไม่มีอำนาจ
- ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการลาป่วย ลาศึกษาต่อ ลาพักร้อน
 กรณีไม่มีความรู้ หรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการ ให้เสนอขอตั้งผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
 การทำหน้าที่กรรมการพัสดุ คู่มือ พรบ. การพัสดุ พ.ศ.2560
 ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 กรรมการจัดซื้อ ต้องอ่าน TOR
 กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องอ่านสัญญา
 กรรมการตรวจนับพัสดุ ต้องตรวจนับและเห็นพัสดุจริง
การลดความเสี่ยงทางกฎหมายและจริยธรรมงานที่เกินกรอบ
 ให้ปฎิเสธ หากไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือเพิ่มพูนความรู้มาก่อน หรือเป็นข้อห้ามของสภาการพยาบาล หรือราชวิทยาลัย
 ไม่จัดให้มีการปฎิบัติงานที่ต่อเนื่องเกินกว่ากรอบที่สภาฯกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร มีเวลาพักที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพของผู้ให้บริการและประสิทธิภาพของการให้บริการ
 ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดซ้ำ
 กรณีเกิดความเสียหายกับผู้รับบริการในระบบ UC ใช้มาตรา 41 ในการชดเชยค่าเสียหาย
 การใช้อำนาจบริหารต้องไม่กลายเป็นเผด็จการ
พยาบาลปลอม ได้แก่
 การปลอมแปลงใบอนุญาต
- แก้ไขประเภทของใบอนุญาต
- แก้ไขวันออกและวันหมดอายุ
 ถูกสวมสิทธิ
 ปลอมทั้งฉบับ
เงื่อนไขการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด
 ให้เจาะเก็บจากเส้นเลือดดำส่วนปลายหรือเส้นเลือดฝอยปลายนิ้ว
 การจัดเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำส่วนกลาง ให้เก็บจากช่องที่แพทย์เปิดไว้แล้วเท่านั้น
 ต้องเป็นแนวปฎิบัติทางเวชกรรม(CPG)หรือแนวปฎิบัติทางการพยาบาล(CNPG)
 ห้ามเป็นผู้ตรวจวินิจฉัย ให้ส่งตัวอย่างเลือดไปยังหน่วยตรวจวิเคราะห์
 เว้นแต่เป็นการตรวจวินิจฉัยแก่ผู้รับบริการเฉพาะรายที่ตนดูแลในลักษณะการตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point of care testing) เช่นการตรวจระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติในการใช้สื่อออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพฯ
หลักทั่วไปสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
1.การเคารพต่อกฎหมาย
2.การเคารพต่อจริยธรรมแห่งกฎหมายวิชาชีพ
3.การเคารพต่อกฎระเบียบและนโยบายขององค์กร
4.การป้องกันอันตรายของผู้อื่น
5.การมุ่งประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
6.การแจ้งการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม
7.การให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
8.การเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
หลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย
1.ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย
-หลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยไว้ในอุปกรณ์พกพา เช่นโทรศัพท์มือ
-การใช้ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือให้ความเห็นทางวิชาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย ให้ลบ
ข้อมูลที่จะระบุตัวตนของผู้ป่วยออก
2.ให้ความสำคัญต่อความยินยอม/ทำหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
3.ให้ความสำคัญกับความสามารถในการค้นหาข้อมูลแม้จะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไว้ก็ตาม
การลดความเสี่ยงปัญหาจริยธรรม/กฎหมาย
1. การสื่อสารผู้ป่วย/ญาติ - รับฟังความคิดเห็น
- เข้าใจความต้องการ
- ให้สิทธิในการร่วมตัดสินใจ ในแผนการรักษาพยาบาล
2. ทำงานเป็นทีม – แพทย์
- ผู้บริหารระดับสูง
- บุคลากรอื่นๆ
(เมื่อมีเหตุการณ์ที่คาดหมายได้ว่ากำลังจะเกิดปัญหา ไม่บริหารความเสี่ยงแต่ลำพัง)
3. จำกัดสิทธิการเข้าออกห้องรักษาพยาบาล ห้องคลอดและห้องผ่าตัด ไม่อนุญาตให้ญาติ หรือบุคคลภายนอกเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากการห้ามบันทึกภาพ
4. ให้ความสำคัญกับการเขียนบันทึกรายงาน
วันที่ 12 มิย 2562
ถ้ำขุนน้ำนางนวล ที่เชียงราย ยาว 14 กม
บทเรียนจาก 13 หมูป่า
• ทำอะไรทุกอย่างต้องมีความหวัง
• สิ่งที่ฝรั่งโผล่จากน้ำแล้วรู้ว่าเด็กอยู่บริเวณนี้ คือ ได้กลิ่นสาบมนุษย์หรือกลิ่นตัว
• การจะทำอะไร ต้องมีการวางแผน แล้วต้องมีการซ้อม ก่อนปฏิบัติจริง และทีมงานที่มาช่วย ต้องใช้คนที่ถนัดหรือชำนาญในด้านนั้นๆ
• การทำงานใดๆ ถ้าเราเห็นต่างจากทุกคน ขอให้ถอยกลับมา 1 ก้าว เพราะสิ่งที่เราคิดอาจไม่ถูกต้อง
• Unsung hero. คือ ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
เรื่องฝุ่น PM2.5
PM 2.5 พบว่า ทุกๆ 10 ไมโครกรัมที่เพิ่มขึ้น เสียชีวิต 1.6% ภายใน 1 สัปดาห์ ของ จ.เชียงใหม่. และทำให้ชาวเชียงดาวเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15%
เน้นเรื่องการหลีกเลี่ยงการเผาต่างๆ เช่น เผาหญ้า เผานาข้าว

สุดใจ แสงสุนทร ผู้สรุป
dangsudjai1
 
โพสต์: 7
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 29 ธ.ค. 2014 10:27 am

ย้อนกลับไปยัง สรุปการประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron