...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
  รพ.คลองใหญ่ และ รพ.แหลมงอบ จ.ตราด ศึกษาดูงาน ENV, GREEN&CLEAN Hospital ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม

  •     วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวยินดีต้อนรับ พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ ,คณะกรรมการบริหาร และทีม ENV รพ.คลองใหญ่ และ รพ.แหลมงอบ จ.ตราด ที่มาศึกษาดูงาน ENV, GREEN&CLEAN Hospital
   โดยนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน ENV, GCH รพ.พนมสารคาม เป็นผู้นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน และนำทีมลงเยี่ยมพื้นที่
   ได้แก่ OPD ICU หน่วยไตเทียม งานทันตกรรม ตึกผู้ป่วยในพิเศษ (ประพันธ์ มนูญศิลป์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (หอผู้ป่วยใน) พิเศษ ชั้น 5 ตึกกายภาพบำบัด/แพทย์แผนไทย
   และแพทย์ทางเลือกและภูมิสถาปัตย์ สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงพยาบาล