...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    สนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการฝึกสมาธิ สติบำบัด

    •     วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นำโดยพญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามและทีมงานได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์จัดการความรู้
      การดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบสาธารณสุข (knowledge Management Center for Behavior and Psychosocail care in public Health system) PBSC.
      ในเรื่อง การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการฝึกสมาธิ สติบำบัด ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม