...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    •     วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11.40 น. นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวต้อนรับและนำเสนอแนวทางการลดการใช้กระดาษ (Paperless) และ GREEN&CLEAN Hospital แก่คณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 60 คน และทีมบริหาร รพ.พนมสารคาม ได้นำทีมเยี่ยมชมตามหน่วยงาน ได้แก่ OPD ER ICU ทันตกรรม ระบบ IT ตึกผู้ป่วยในสามัญชาย ตึกพิเศษ 114 เตียง กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย หน่วยไตเทียม งานซ่อมบำรุง และระบบการจัดการขยะของโรงพยาบาลพนมสารคาม