...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
  ยินดีต้อนรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

  •      วันที่ 9 เมษายน 2561 โรงพยาบาลพนมสารคาม นำโดย พญ.อุไร. ศิลปกิจโกศล. ผู้อำนวยการ
   และ ทีมนำระบบต่างๆ ได้แก่ ทีมนำ. ทีม PCT ,RM, IC , ENV , ระบบยา และ กรรมการบริหาร
   รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
   โดยผู้เยี่ยมสำรวจ 2 ท่าน ได้แก่ รศ.นพ.รณชัย. อธิสุข. และ เภสัชกรหญิง ผุสดี บัวทอง