...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
  ร่วมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรจาก ท่านอดีต สส.สมชัย อัศวชัยโสภณ และภริยา เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย

  •      วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.45 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
   พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ. ไปร่วมประเพณีวันสงกรานต์
   รดน้ำขอพรจาก ท่านอดีต สส.สมชัย อัศวชัยโสภณ และภริยา
   เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย