...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
  โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้จัดงานทำบุญครบรอบ ๔๐ ปี ภายใต้ชื่องาน
  "๔๐ปี แล้วหนา ออเจ้าทั้งหลาย แล้วรักของเราจะคงอยู่นิรันดร์"

  •      วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้จัดงานทำบุญครบรอบ ๔๐ ปี
   ภายใต้ชื่องาน "๔๐ปี แล้วหนา ออเจ้าทั้งหลาย แล้วรักของเราจะคงอยู่นิรันดร์"
   ภายใต้ธีมงาน บุพเพสันนิวาส โดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
   นำจัดกิจกรรม ภาคเช้า ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๔๕ รูป
   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) เวลา ๑๐.๐๐ น.
   ทำบุญเลี้ยงถวายพระกระยาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป ณ โดมสนามกีฬาโรงพยาบาล

   ภาคบ่าย กิจกรรมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี โดยมีอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
   จำนวน ๓ ท่าน เข้าร่วมงานได้แก่ นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก
   นพ.ธวัชชัย วณิชกร ผู้อำนวยการคนที่ ๓ และนพ.สำเริง ไตรติลานันท์ ผู้อำนวยการคนที่ ๔
   หลังจากนั้นมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรอดีตท่านผู้อำนวยการ
   และผู้อำนวยการปัจจุบัน อีกทั้งผู้อาวุโส ของโรงพยาบาลพนมสารคาม ด้วยความชื่นมื่นกันถ้วนหน้า