...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
  วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูระบบงานผู้ป่วยนอก
  และการดำเนินงาน การลดใช้กระดาษ(Paper less)

  •      วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
   ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี รักษาการผู้อำนวยการ
   โรงพยาบาลอภัยภูเบศรและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จำนวน 35 คน ในโอกาสที่ให้เกียรติ
   มาศึกษาดูระบบงานผู้ป่วยนอกและการดำเนินงาน การลดใช้กระดาษ(Paper less)
   ของโรงพยาบาลพนมสารคาม โดยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลพนมสารคาม
   ได้นำเยี่ยมไปตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล