...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. รับการตรวจเยี่ยม
  จากอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

  •      วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
   อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้เกียรติมาเยี่ยมโรงพยาบาลพนมสารคาม
   โดยมีนพ.ปรารถนา ปราสงค์ดี นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร
   พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคามและคณะเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
   สสจ.ฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่รพ.พนมสารคามให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมตึกผู้ป่วยนอก
   อุบัติเหตุฉุกเฉิน ไอซียู ตึกผู้ป่วยชาย งานไตเทียมและงานแพทย์แผนไทย
   ทางโรงพยาบาลพนมสารคามได้รับคำแนะนำจากท่านในหลายเรื่อง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้