...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day , 5ส 3ก และลอกท่อระบายน้ำ

  •      พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
   และมอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ประธาน ENV และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคาม
   ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day , 5ส 3ก และลอกท่อระบายน้ำ
   เก็บเศษขยะ ใบไม้แห้ง ดินและหิน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
   ตั้งแต่หน้าทางเข้า รพ.จนถึงบริเวณโดยรอบอาคารและบ้านพัก/แฟลต โดยได้รับความร่วมมือ
   จากเทศบาลตำบลท่าถ่าน ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยลอกท่อระบายน้ำ
   และฉีดน้ำล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อย