...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคามยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

    •     วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลพนมสารคาม นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามและคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกแก่คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งมีนางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ ในโอกาสมาตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของโรงพยาบาลพนมสารคาม ณ ห้องประชุมเทพพนม จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย