...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
  โรงพยาบาลพนมสารคามออกปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการ จังหวัดฉะเชิงเทรา “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

  •     วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานวิชาการ " 16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่อคนไทย 4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า" ในงานนี้ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับมอบโล่รางวัลโรงพยาบาล
   มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับ "คุณภาพ" จาก พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีนางสาวเสาวรักษ์ บุญประเสริฐ
   หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธานงานสิ่งแวดล้อมและเลขางานสุขศึกษา รพ.พนมสารคาม ร่วมแสดงความยินดี