...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการลดอาการปวดและป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโครงร่างของร่างกายจากการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลพนมสารคาม

    •     วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.45 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการลดอาการปวดและป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโครงร่างของร่างกายจากการทำงานของ บุคลากรโรงพยาบาลพนมสารคาม โดย นางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานอาชีวอนามัย รพ.พนมสารคาม กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ60คน ณ ห้องประชุมเทพพนม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก งานกายภาพบำบัดคือ คุณสุภาฤดี แพร่หลาย นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย