...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคามรับการตรวจประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

    •     วันที่ 7 มิย. 61 เวลา09.00 น.พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามกล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ฉะเชิงเทราร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสคร.6 ชลบุรี โดยนางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานอาชีวอนามัย เป็นผู้นำเสนอและผู้เกียวข้องร่วมพาเดินสำรวจตามหน่วยงานที่เสี่ยง ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม