...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รพ.พนมสารคาม รับการนิเทศงานเครือข่ายสุขภาพอำเภอรอบที่ 2/2561

    •     วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ พนมสารคาม นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกันต้อนรับ นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และทีมนิเทศงานเครือข่ายสุขภาพอำเภอรอบที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม