...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการตักบาตร"ถนนสายบุญ" ประจำปี 2561

    •     วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. โรงพยาบาลพนมสารคาม นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พนมสารคามพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ ตักบาตร"ถนนสายบุญ" ประจำปี 2561 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการนี้มี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ วัดท่าเกวียน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา