...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    สร้างสุขด้วยสติในองค์กร โรงพยาบาลพนมสารคาม

    •     วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ให้เกียรติเปิดการอบรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ในโครงการ "สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
      โรงพยาบาลพนมสารคาม" รุ่นที่2,3 โดย ได้รับเกียรติวิทยากร คุณ ณัฐพล ปานเพ็ชร์ เภสัชกรปฏิบัติกร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาล เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
      การพัฒนาสติและสมาธิไปใช้ในองค์กร เจ้าหน้าที่ที่ได้ฝึกสติและสมาธิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ