...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    เปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center)

    •     วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้เปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล มาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายแพทย์ธนกร หวังชม นายแพทย์ประจำศูนย์ คุณสุดใจ แสงสุนทรผู้กล่าวเปิดงาน และคุณอรุณรัตน์ เครือเนตร เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ร่วมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อน ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อให้กลุ่มวัยทำงานเข้าถึงบริการสุ่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีชุดโปรแกรมบริการที่มีประสิทธิภาพ