...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2561

    •    โรงพยาบาลพนมสารคาม (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลพนมสารคาม ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองเด็ด  โรงเรียนวัดท่าเกวียน สัยอุทิศ โรงเรียนจุฑาทิพย์ รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2561  ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 มุ่งเน้นเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ที่ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก