...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ให้การต้อนรับ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ จากกรมควบคุมโรคและคณะในโอกาสมาเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน

    •    วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลพนมสารคาม โดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม ให้การต้อนรับ นำโดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ จากกรม ควบคุมโรคและคณะในโอกาสมาเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม
    • จ.ฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย