...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    เข้าเยี่ยมสำรวจเชิงรุกด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และรณรงค์การล้างมือ

    •   วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์อัครพล สุคนธานนท์ ประธานกรรมการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN) และพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำตึก (ICWN) ได้เข้าเยี่ยมสำรวจเชิงรุกด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และรณรงค์การล้างมือ เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง