...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
  ร่วมปลูกต้นไม้รวงผึ้ง

  •      วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๒๙ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
   พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานการบริการ ทางการแพทย์, หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล, คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล, คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม
   ปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน ๕ ต้น ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
   และ เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐