...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

    •      วันที่ 9 และ 10 สิงหาคม 2561 ในระหว่างเวลา 05.00 - 07.00 น. โรงพยาบาลพนมสารคาม นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พนมสารคาม จัดกิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่
      เพื่อส่งเสริม สุขภาพและสร้างความสามัคคีในโรงพยาบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา ซึ่งจะเวียนมาบรรจบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยจัดกิจกรรม ณ โดมสนามกีฬา โรงพยาบาลพนมสารคาม