...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

    •      วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอ พนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พนมสารคามทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร ๘๗ รูป ลงนามถวายพระพร
      เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙