...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ รพ.พนมสารคาม ปีงบประมาณ 2562

    •      วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม และนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการ คปสอ.พนมสารคามและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2562 -2566) ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม ณ บุหงาส่าหรีรีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาตรี นันทพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ทำให้โครงการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ด้วย