...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ออกเยี่ยมสำรวจเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ตามมาตรฐาน HA:ENV, มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital

    •      ทีมผู้เยี่ยมสำรวจเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม (ENV Round Team) จำนวน ๙ ทีม นำทีมโดย นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน ENV , GCH ออกเยี่ยมสำรวจเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ตามมาตรฐาน HA:ENV, มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ในทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลพนมสารคาม ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกในการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และเพื่อเยี่ยมเสริมพลังในกาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง