...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข

    •      หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมประชาสัมพันธ์และสนับสนุน โครงการหมอชวนวิ่ง ของแพทยสภาโดยจะมีกิจกรรมการวิ่งอัญเชิญคฑาสัญลักษณ์ แพทยสภาผ่านเขตอำเภอ พนมสารคาม เพื่อไปเข้าร่วมพิธีส่งมอบคฑาสัญลักษณ์แพทยสภา เวลา 16.00น. ณ สวนฉลองสิริราชสมบัติ (บริเวณหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร) พร้อมทั้งมีกิจกรรมวิ่งเพื่อ สุขภาพที่ดีรอบเมืองฉะเชิงเทรา (ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร) ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม หรือร่วมสนับสนุนเสื้อหมอชวนวิ่ง (ราคา 200 บาท) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมา ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย ไปพร้อมๆกัน