...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ขอขอบพระคุณ คุณกาญจนา ยะโสภา ที่นำถุงผ้ามาบริจาคให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำมาใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติก

    •      วันที่ 17 กันยายน 2561 การประชุมวิชาการ ขอขอบพระคุณ คุณกาญจนา ยะโสภา ที่นำถุงผ้ามา บริจาคให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำมาใส่ยา ให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติก รับมอบโดย รับมอบโดย คุณสุพิชชา ทองประสิทธิ์ หัวหน้าไตเทียม