...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    อบรมเชิงปฏิบัติการ"การช่วยฟื้นคืนชีพ"ปี2561

    •       พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ"การช่วยฟื้นคืนชีพ"ปี 2561 นางศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล กล่าวรายงานการจัดอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอพนมสารคามเข้ารับการอบรม จำนวน 3 รุ่น วันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา