...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสิริโสธรารักษ์

    •      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสิริโสธรารักษ์ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเฝ้ารับเสด็จฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๘ น. ณ อาคารสนับสนุน ชั้น ๘ โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา