...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day" โดยจัดกิจกรรม ๕ส ๓ก กิจกรรม รักษ์ต้นไม้และการดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีในทุกหน่วยงาน ร่วมกันขนดินเพื่อปรับถม พื้นที่ที่เป็นหลุมร่องบริเวณด้านข้างสระน้ำและดูแลพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล

    •       วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day" โดยจัดกิจกรรม ๕ส ๓ก กิจกรรม รักษ์ต้นไม้และการดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีในทุกหน่วยงาน ร่วมกันขนดินเพื่อปรับถม พื้นที่ที่เป็นหลุมร่องบริเวณด้านข้างสระน้ำและดูแลพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลโดยมี คณะกรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน/งานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วม ดำเนินกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน ในจำนวนนี้เป็นจิตอาสาพระราชทาน ๓๐ คน