...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    เกษียณอายุราชการ ปี 2561

    •       วันที่ 27 กันยายน 2561 โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธี มุทิตาจิต "ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" แก่ผู้เกษียณอายุราชการ นำโดย แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธานดำเนินงาน ดังมีรายนามผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 1. นางศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 2.นางเยาวดี พ่วงจีน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตึกพิเศษ 3. นางศศิภา โอสถานนท์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 4.นางสาววาสนา วิเวกชาติ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานพัสดุ ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต โดยพร้อมเพรียงกัน