...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.ฉะเชิงเทราและคณะ เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสุขภาพอำเภอ พนมสารคาม

    •       วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00น. นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.ฉะเชิงเทราและคณะ เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสุขภาพอำเภอ พนมสารคาม โดยมีพญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พนมสารคาม และนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม นำทีมต้อนรับ ในการนี้ได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลพนมสารคาม รพ.สต.เกาะขนุนและ รพ.สต.บ้านต้นนา เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม ขอขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้