...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    บริการทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาด

    •       โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา ให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาดระดับเหนือเข่า ( AK ) ใต้เข่า (BK. )ระดับข้อเท้า ( syme)โดยรับทำขาเทียมขาใหม่ ขาเทียมเก่าชำรุด (ใช้งานแล้วอย่างน้อย2ปี) สามารถติดต่อรับบริการทำขาดทียม ได้ที่งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพนมสารคาม ในวันเวลาราชการ เบอร์โทร 038-551444 , 038-090944 , 038-090945 , 038-551888 ต่อ4230