...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องใน “วันปิยมหาราช”

    •       วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องในวันปิยมหาราช เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ อำเภอพนมสารคาม นายแพทย์อนุชา ฤทธิเดช นายแพทย์ชำนาญการ (ศัลยแพทย์) เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม นำคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๔ คน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และเวลา ๐๘.๐๕ น. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยมี นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอ พนมสารคามเป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในอำเภอ พนมสารคามโดยพร้อมเพรียงกัน