...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีถวายบังคม จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องใน “วันปิยมหาราช”

    •       วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม พญ.ชลลดา เรืองปิ่น นายแพทย์ชำนาญการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีถวายบังคม จุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๕๗ วินาที เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยมี นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอ พนมสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนใน อำเภอพนมสารคามโดยพร้อมเพรียงกัน